Ministerstwo Rozwoju i Technologii - na wniosek OPZZ - rozpoczęło prekonsultacje rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym, którzy ponoszą wysokie koszty związane ze wzrostem cen energii. Dzięki temu można zgłaszać uwagi do rządowej koncepcji Programu oraz wnioskować o objęcie pomocą nowych przedsiębiorstw.

W koncepcji rządowego programu zakłada się, że do uzyskania pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą działalność energochłonną, tj. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartość sprzedanej w 2021 r. albo co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022 r.
  • prowadzą swoją główną działalność w sektorach sklasyfikowanych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Oznacza to, że co najmniej 50% przychodu takiej firmy w latach 2021-2022 pochodzi z działalności w jednym lub w wielu wymienionych sektorach.

Pomoc może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, rozumianych jako koszty wzrostu cen powyżej poziomu 150% średniej ceny płaconej przez danego przedsiębiorcę w 2021 r. Pomocą mają zostać objęte takie sektory jak: produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego.

Budżet programu na koszty poniesione w 2022 r. wynosi ok. 5 mld zł.

O koncepcji rządowego programu rządowego można przeczytać TUTAJ

Z uwagi na szybkie tempo prac, swoje propozycje proszę zgłaszać do jutra (25 listopada br.) do godziny 12.00 na adres: kusiak@opzz.org.pl