Dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego w sprawie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 rok i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej były przedmiotem obrad partnerów społecznych w dniu 5 lipca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Strona rządowa była reprezentowana przez Piotra Patkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz Barbarę Sochę, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedstawiciele rządu w odpowiedzi na pytanie OPZZ przyznali, że wskaźniki makroekonomiczne zaprezentowane w Założeniach projektu budżetu państwa na 2023 r., np. inflacja, mogą się zmienić w sierpniu br. przy okazji prac nad projektem ustawy budżetowej. To oznaczałoby zmianę złożonej partnerom społecznym propozycji podwyżki płacy minimalnej i wynagrodzenia w sferze budżetowej, czego oczekuje OPZZ. W trakcie rozmów nie doszło do kompromisu, zarówno związkowcy jaki i pracodawcy podtrzymali swoje stanowisko w sprawie przyszłorocznych podwyżek. OPZZ przypomniało, że oczekuje, aby minimalne wynagrodzenie już od stycznia 2023 r. wzrosło do kwoty gwarantowanej przez przepisy ustawy o płacy minimalnej.

Strona rządowa zasugerowała, że jest otwarta na rozmowy i negocjacje w kwestii ostatecznej wysokości podwyżek, ale oczekuje nowych propozycji od związkowców i pracodawców.

Kolejne posiedzenie odbędzie w następnym tygodniu. Negocjacje zakończą się na posiedzeniu planarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 14 lipca br.

W pracach Zespołu wzięli udział członkowie Zespołu: Roman Piotrowski, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)