W ramach Rady Dialogu Społecznego prace rozpoczął Podzespół ds. zamówień publicznych. Tematyka rynku zamówień publicznych funkcjonowała na forum Rady Dialogu Społecznego przez kilka lat z powodzeniem, postulaty wspólnie wypracowywane przez partnerów społecznych przekładały się na treść kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Podzespół wymienił opinie na temat obszarów tematycznych wymagających podjęcia dialogu oraz ustalił przygotowanie harmonogramu prac. OPZZ będzie w ramach prac Podzespołu koncentrował się na działaniu na rzecz podniesienia jakości realizacji zamówień publicznych, w tym lepszego wykorzystania środków publicznych na rzecz osiągnięcia celów społecznych. Fundamentalna będzie dla nas kwestia jakości zatrudnienia przy realizacji zamówień publicznych oraz promowania za pomocą systemu zamówień publicznych wykonawców prowadzących dialog społeczny.

W pracach Podzespołu OPZZ reprezentuje Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.

(KP)