Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. obowiązują dwie stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono na poziomie 4242 zł, natomiast minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł.

Od 1 lipca 2024 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł, zaś minimalna stawka godzinowa jest określona na poziomie 28,10 zł.

W rezultacie, w 2024 r. płaca minimalna będzie wynosić przeciętnie 4271 zł.

(KP)