W dniu 14 marca 2024 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zespołu Problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, które było poświęcone istotnym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy i systemem podatkowym.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

W posiedzeniu uczestniczyli Paweł Zgórzyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście. Obradom przewodniczył Jakub Bińkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Porządek obrad obejmował kilka istotnych punktów, między innymi:

1. Omówienie i dyskusja nad planem pracy Zespołu w nadchodzących miesiącach.

2. Dyskusja na temat sytuacji na rynku przewozu osób w kontekście nowych przepisów, które wejdą w życie w czerwcu tego roku.

3. Omówienie planowanych na bieżący rok zmian w systemie podatkowym.

4. Zakres prac Podzespołu RDS ds. sprawiedliwej transformacji.

5. Wolne wnioski.

Dużo czasu poświęcono na dyskusje organizacyjne i techniczne, zwłaszcza dotyczące ustalenia zakresu tematycznego, nad którym Zespół będzie pracować w 2024 roku. Omówiono także sposób procedowania tematów kierowanych do Zespołu w ramach Programu Prac Rady na 2024 rok.

Dodatkowo, omawiano sytuację na rynku przewozu osób w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych oraz priorytetowe zmiany w systemie podatkowym.

Przedyskutowano także zakres prac i działania Podzespołu Problemowego ds. Sprawiedliwej Transformacji, który został utworzony przez Prezydium RDS decyzją z dnia 15 lutego 2024 roku.

OPZZ na posiedzeniu reprezentowali członek Zespołu Mirosław Grzybek oraz eksperci Zygmunt Mierzejewski i Norbert Kusiak.