24 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy poświęcone wpływowi Zielonego Ładu na przemysł oraz przyszłości systemu kaucyjnego w Polsce.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

28 marca 2023 roku Rada Europy, mimo sprzeciwu Polski oraz wstrzymania się od głosu Włoch, Bułgarii i Rumunii, przyjęła rozporządzenie dotyczące zakazu sprzedaży samochodów emitujących CO2 po 2035 roku w ramach pakietu „Fit for 55”. Decyzja ta stanowi ważny krok w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, lecz stawia także przed polskim sektorem motoryzacyjnym wyjątkowe wyzwania. Mówił o nich na posiedzeniu Zespołu Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, szef branży OPZZ Przemysł.

Rozwój elektromobilności oznacza prawdziwą rewolucję w przemyśle motoryzacyjnym, który obecnie odpowiada za aż 8 procent PKB Polski. Transformacja branży wiąże się z ogromnymi wyzwaniami. Brak wdrożenia odpowiednich środków zaradczych będzie skutkować znacznym ograniczeniem produkcji, zamykaniem fabryk oraz masowymi zwolnieniami pracowników, co przyniesie negatywne konsekwencje dla całej krajowej gospodarki.

Mirosław Grzybek wskazał, że już dziś FCA Powertrain Bielsko-Biała odczuwa skutki zmian. Planowane zwolnienia grupowe, obejmujące całą 468-osobową załogę, są wynikiem wprowadzonych przez Komisję Europejską regulacji dotyczących emisji spalin silników spalinowych oraz spadku zamówień na silniki tego typu. Zwolnienia zostaną przeprowadzone od lutego do grudnia 2024 r. Podobne wyzwania dotykają także inne sektory przemysłu.

W sektorze hutniczym również nie brakuje problemów. ArcelorMittal w Krakowie likwiduje koksownię, co niesie za sobą zwolnienia 300 pracowników. Podobne sytuacje mają miejsce w innych zakładach hutniczych, jak Liberty Steel w Częstochowie, gdzie brak produkcji zagraża zatrudnieniu dla około 1000 osób, czy zamykanym oddziale firmy Cognor Ferrostal w Zawierciu, w którym 320 pracowników straci pracę. Dodatkowo, zakłady grupy ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu oraz zakłady koksownicze ArcelorMittal w Zdzieszowicach, Dąbrowie Górniczej i w Zabrzu borykają się z ograniczeniami produkcyjnymi, co może prowadzić do redukcji zatrudnienia. Niepewność dotyczy również pracowników Huty Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim, która zmienia właściciela, co rodzi obawy o przyszłość miejsc pracy.

Rozwój rynku elektromobilności stwarza także szereg nowych możliwości. Polska, dzięki obecnemu potencjałowi produkcyjnemu i dobrze przygotowanym do pracy pracownikom, plasuje się na trzecim miejscu w Europie za Niemcami i Wielką Brytanią. Kluczowe jest teraz odpowiednie dostosowanie się do zmian oraz inwestycje w zatrudnienie, ochronę miejsc pracy, nowe technologie, aby umocnić pozycję kraju w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze – wskazał Mirosław Grzybek.

W obliczu tego wyzwania kluczowe staje się podejmowanie środków zaradczych, które umożliwią przystosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz zachowanie miejsc pracy. Rząd, pracownicy oraz przedsiębiorcy powinni wspólnie działać, aby przyszłość polskiego sektora motoryzacyjnego i hutniczego była stabilna i perspektywiczna.