Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 22 stycznia br. rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2024 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Podczas posiedzenia Hanna Majszczyk wiceminister finansów omówiła uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawę budżetową. Senatorowie nie zgłosili żadnych uwag do rozpatrzonych części budżetowych i komisja przyjęła pozytywną opinię na ich temat. Dziś komisja budżetu zapozna się z opiniami komisji branżowych, a następnie przygotuje swoje stanowisko w sprawie ustawy budżetowej na rok 2024.

W trakcie posiedzenia OPZZ zaapelowało o korektę rządowej propozycji w zakresie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Wskazało, że choć nowo powołany rząd zmodyfikował decyzję swoich poprzedników w zakresie wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej (o 12,3 proc.), to proponowany obecnie wzrost płac (o 20 proc.) nie spełnia oczekiwania OPZZ, aby pensje w sektorze publicznym w 2024 r. wzrosły o co najmniej 24 proc.

OPZZ wniosło ponadto o podjęcie prac na zmianą modelu kształtowania wynagrodzeń w sektorze publicznym w celu likwidacji zjawiska spłaszczania płac i zadeklarowało gotowość prowadzenia dialogu w tej sprawie. Przewodniczący Komisji, w odpowiedzi na tę deklarację wskazał, że w sprawie tej możliwy jest dialog nie tylko w ramach Rady Dialogu Społecznego, ale także z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych. Poprosił OPZZ o współpracę w tej materii.