(fot. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy)

W Gdańsku odbyło VIII Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem ,,Na drodze do zrównoważonego rozwoju– rynek pracy, biznes, edukacja”. Na Forum nie zabrakło przedstawicieli OPZZ.

Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy poświęcono dyskusji na temat wpływu Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie ONZ 2030 na pomorski rynek pracy i działań podejmowanych w celu ich realizacji. Sporo uwagi poświęcono transformacji energetycznej i cyfrowej.

Zwieńczeniem VIII Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy była dyskusja ekspercka pt. „Rynek pracy na drodze do zrównoważonego rozwoju” w której OPZZ reprezentował wiceprzewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego - Lukas Liedtke, zrzeszony w Związku Zawodowym Techników i Inżynierów przy Flextronics International Poland Sp. z o.o.

Podczas dyskusji wiceprzewodniczący Rady OPZZ woj., pomorskiego zaprezentował oczekiwania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w zakresie transformacji klimatycznej. Zaznaczył, że dla OPZZ zmiana klimatu jest poważnym wyzwaniem, ponieważ stan przyrody wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Jednak jest kluczowe, i zostało to podkreślone w Programie OPZZ na lata 2022-2027, by zmiany były prowadzone w sposób zrównoważony, ponieważ transformacja musi być sprawiedliwa w wymiarze kosztów społeczno-ekonomicznych. Wskazał na oczekiwania OPZZ dotyczące polityki państwa, która musi reagować na bieżące i rzeczywiste problemy związane z transformacją oraz zostać oparta o rzetelne analizy skutków społecznych i gospodarczych, precyzyjnie zaplanowana i monitorowana z udziałem strony społecznej. Przedstawiciel OPZZ wskazał na aktywność konfederacji w zakresie realizacji Celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030. Przypomniał też, że z naszej inicjatywy powstał, między innymi, w ramach Rady Dialogu Społecznego, Podzespół RDS ds. sprawiedliwej transformacji, natomiast w OPZZ powstał specjalny zespół problemowy dotyczący sprawiedliwej transformacji, którego celem jest przygotowanie propozycji rozwiązań i działań w celu osiągnięcia celów polityki klimatycznej w sposób sprawiedliwy społecznie.

W trakcie dyskusji, Lukas Liedtke odniósł się również do wyzwań związanych z transformacją cyfrową. Przypomniał, że OPZZ opowiada się za sprawiedliwą transformacją cyfrową ponieważ otwiera ona nowe możliwości podjęcia pracy, również dla osób wykluczonych np. z powodu niepełnosprawności. Konieczne jest jednak wprowadzenie prawa chroniącego pracowników, oraz zapewnienie edukacji cyfrowej. Wskazał, że celem zapewnienia ochrony i reprezentacji pracownikom w procesie przekształceń OPZZ działa również na rzecz powstawania związków zawodowych w nowych sektorach gospodarki.

Więcej o wydarzeniu: https://porp.pl/8-forum-porp i tu: https://porp.pl/viii-forum-porp-na-drodze-do-zrown....

(oprac. Lukas Liedtke, KP)