Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił 6,5 mld zł na podniesienie wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. To ważna informacja, na którą czekają zarówno pracownicy, jak i kierujący placówkami medycznymi – informacja istotna w kontekście zawieranych obecnie porozumień płacowych. Istotne jest także to, że podmiotów leczniczych trafi dodatkowo 2,5 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia. Wydatkowanie tej kwoty jest zależne od indywidualnej decyzji kierownictwa każdego z podmiotów medycznych. Oznacza to, że łącznie do placówek medycznych trafi łącznie 9 mld zł.

Gwarancje finansowe wzrostu wynagrodzeń są związane z realizacją nowelizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie - wiążą się z obowiązkiem podniesienia przez każdego kierującego placówką medyczną, jeszcze w tym miesiącu, najniższego wynagrodzenia zasadniczego swoich pracowników do poziomu przewidzianego tym aktem prawnym. 

Dodatkowe środki skierowane do podmiotów leczniczych (ponad gwarantowane 6,5 mld zł) są kolejnym argumentem dla organizacji związkowych do uwzględniania w porozumieniach płacowych wyższych wzrostów płac także dla pracowników niewykonujących zawodu medycznego tj. spoza grupy pracowników działalności podstawowej, o których stanowi art. 5 ustawy. Przypominamy, że zgodnie z tym artykułem, wzrost najniższego wynagrodzenia obejmuje również pracowników niewykonujących zawodu medycznego, zatrudnionych w danym podmiocie medycznym - wiele pytań kierowanych od organizacji członkowskich OPZZ dotyczy właśnie praktycznej realizacji tego przepisu. Wprowadził on nowe kryterium tj. kryterium uwzględnienia średniego wzrostu wynagrodzeń w danym podmiocie w ustalonym okresie, przy opracowywaniu w danym podmiocie leczniczym porozumienia albo zarządzenia dla grupy tzw. pracowników niemedycznych. Większe środki finansowe, jakie znajdą się podmiotach leczniczych mogą istotnie wpłynąć na zniwelowanie różnic płacowych w grupach pracowników dotychczas ustawą nieobjętych. Wszystko zależy od porozumień płacowych w podmiotach leczniczych – który jest dziś ostatnim dniem na ich zawieranie. 

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ