Onkologia i finanse Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 były głównymi tematami posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. To już ostatnie posiedzenie Zespołu – zgodnie Uchwałą Nr 46 RDS z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu miał on funkcjonować czasie obowiązywania stanu epidemii COVID - 19 oraz 6 miesięcy po jej ustaniu. 
Ten czas właśnie się skończył.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Zespół działał bardzo aktywnie –  odbył 25 posiedzeń w czasie swojej 2 letniej działalności (15 - w 2021 r., 9 – w 2022 r. i 1 w roku bieżącym). Najważniejszym wypracowanym przez zespół dokumentem były Rekomendacje w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii, przyjęte w Uchwale nr 98 strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 21 września 2021 r. Decyzja o kontynuacji dialogu w obszarze ochrony zdrowia należeć będzie w najbliższym czasie do Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Warto pamiętać, że doraźny zespół zawiesił prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego do spraw usług publicznych RDS.

W ramach bieżącego posiedzenia odbyła się dyskusja nad realizacją Narodowej Strategii Onkologicznej w latach 2021 - 2022, podczas której omówiono najważniejsze działania strategii. Będą nimi w szczególności: szczepienia przeciw HPV oraz narzędzia motywacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie badań profilaktycznych i przesiewowych. Wciąż największym wyzwaniem jest opracowanie wytycznych postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w poszczególnych specjalizacjach onkologicznych. Prace resortu zdrowia w tym obszarze są zaawansowane. Obecnie przygotowywane są rekomendacje opracowywane wspólnie z towarzystwami naukowymi dla poszczególnych standardów postępowania diagnostycznego w onkologii. Odnośnie wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na cele związane z ochroną zdrowia w planach na 2023 r. wskazano w szczególności szczepienia przeciw Covid- 19 (165 mln zł). Dalsze środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będą mogły być przekazywane zgodnie z poleceniem ministra właściwego do spraw zdrowia na inne cele związane z ochroną zdrowia.

Członkami doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS z rekomendacji OPZZ byli: Urszula Michalska (w latach 2021 – 2022), Szymon Walter de Walthoffen (2023 r.) oraz Renata Górna przez cały okres funkcjonowania zespołu.

(rg)