Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 27 marca 2023 r. opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej

Tablica ta będzie podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.

Główny Urząd Statystyczny opublikował nową tablice średniego dalszego trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2022 rok. W ubiegłym roku odnotowano 447 tys. zgonów, czyli o 72 tys. mniej niż w 2021 roku i o 39 tys. mniej niż w 2020 roku. Zgonów było jednak o 39 tys. więcej niż w 2019 roku, czyli ostatnim przed pandemią.

Różnice pomiędzy nową, a  opublikowaną w 2022 r. tablicą są duże i mogą znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia. Kobieta, która w ubiegłym roku przeszłaby na emeryturę w wieku 60 lat, miałaby przed sobą – zgodnie z tabelą – 238,9 miesiąca dalszego średniego trwania życia. W roku 2023 kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat będzie miała przed sobą – na podstawie nowej tabeli – aż 254,3 miesiąca dalszego trwania życia. Ta różnica wynosi aż 15,4 miesiąca. W przypadku mężczyzny, który zdecyduje się na emeryturę w momencie ukończenia 65. roku życia podczas wyliczania wysokości emerytury w 2022 r. jego kapitał emerytalny ZUS dzielił przez 196,2 miesiąca, a w 2023 r. podzieli już przez 210 miesięcy. Różnica wynosi 13,8 miesiąca.

Oznacza to, że dla przykładu 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 1966,18 zł, czyli mniejszej o ok. 127 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 254,3 zamiast 238,9 miesięcy). Natomiast 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2380,95 zł, czyli mniejszej o ok. 167 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 210,0 zamiast 196,2 miesięcy). 

Jak jednak zauważa Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska nowa tablica pozwala jednak na obliczenie wciąż wyższej emerytury niż przed pandemią o 2,8 proc. dla 60-latki oraz 3,6 proc. dla 65-latka. 60-letnia kobieta z kapitałem 500 tys. zł może otrzymać więcej o ok. 54 zł niż na podstawie tablicy z 2020 r. (kapitał dzielony przez 254,3 zamiast 261,5 miesięcy), a 65-letni mężczyzna z tym samym kapitałem – więcej o ok. 83 zł (kapitał dzielony przez 210,0 zamiast 217,6 miesięcy).