Dnia 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3321). Ustawa wprowadza m.in. takie zmiany, jak uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.

Najważniejsze przepisy ustawy i kalendarium wejścia w życie :

  • Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, z wyjątkiem: 

1) Art. 2 i 6, które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 2 dotyczą wprowadzenia zasady, że jeśli szczególnie chroniony pracownik zostanie zwolniony i zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, to ten ostatni będzie mógł nakazać firmie dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (tzn., że zwolnienie było bezprawne). Dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie trwania postępowania przed sądem (często przez kilka lat) związkowiec nadal mógłby pracować i zarobkować.

2) Art. 8–11, które wejdą w życie z dniem 1 września 2023 r.

OPZZ pozytywnie ocenia wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom oraz zamiar realizacji postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych,  zawartego w Programie OPZZ na lata 2022-2027. OPZZ będzie  zabiegać o dokończenie reformy emerytur pomostowych i dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Przebieg procesu legislacyjnego oraz pełną treść ustawy można sprawdzić TUTAJ .