W dniu 22 stycznia 2024 r. odbyło się seminarium podsumowujące projekt "SIDA 2.0 – Sustainable, Inclusive and Decent Work  for Ukrainian Refugees". Projekt był realizowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 1 grudnia 2022 roku wspólnie z partnerami: Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (LO) oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP).

Celem projektu było promowanie sprawiedliwych i godnych warunków pracy dla migrantów z Ukrainy przede wszystkim poprzez:

  • broszurę informacyjną dla ukraińskich uchodźców: "Bądź świadomy swoich praw",
  • kampanię billboardową skierowaną do uchodźców z Ukrainy: "Bądź świadomy swoich praw",
  • wsparcie szkoleń z zakresu godnej pracy poprzez seminarium online w grupie fokusowej, mające na celu identyfikację kluczowych ryzyk, na jakie narażeni są ukraińscy uchodźcy na polskim rynku pracy, a także przygotowanie raportu na ten temat,
  • warsztaty robocze dla związkowców dotyczące kwestii migracyjnych i uchodźczych (w celu zwiększenia potencjału związkowców w zakresie podejmowania wyzwań i problemów związanych z napływem uchodźców z Ukrainy w zakresie godnej pracy),
  • opracowanie narzędzia szkoleniowego online dla uchodźców z Ukrainy na temat praw i obowiązków uchodźców jako pracowników oraz praca radcy prawnego i doradcy ds. godnej pracy i polityki migracyjnej.

Na wstępie Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz Yanina Unnli reprezentująca LO dokonali podsumowania wyżej wymienionych działań. Prezeska SIP Katarzyna Słubik podsumowała warsztaty ze związkowcami przeprowadzone w wielu miastach w Polsce. W seminarium udział wzięli także przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, przybliżając informacje o tym, jak pracują z migrantami, a także przedstawiając wnioski i rekomendacje na przyszłość. Natalia Kolesnik z OPZZ i Valentina Mundur z ZNP omówiły obecną sytuację uchodźców na rynku pracy, a Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ oraz Katarzyna Duda, specjalistka ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej OPZZ, zaprezentowały praktyczne narzędzie on-line wspierające migrantów m.in. w poszukiwaniu pracy i pomocy w razie naruszenia praw pracowniczych, a także podnoszące świadomość uchodźców na temat przysługujących im praw. Spotkanie moderowała Anna Fastyn z OPZZ.

KD