COURAGE – Encouraging employee’s involvement in undertaking


APPLICANT: FEDERAZIONE AUTONOMA DEI SINDACATI DEI TRANSPORTI (FAST) ASSOCIAZIONE 
CO-APPLICANTS: 
Business Confederation of  Macedonia
OGOLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIAZKOW ZAWODOWYCH 
PARTNERZY:
ASITECO- Asociación Industrial Técnica y de Comercio 
LPSDPS - Lithuanian Service Workers Trade Union 
ZPDS - Związek Pracowdawców Dolnego Śląska 
STV - Sindikat za transport i vrski (Trade Union of Transport and Communication) 
SNTT - Sindicatul national tehnic tarom 

GŁÓWNE CELE
Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy między pracownikami i przedstawicielami pracodawców w sektorze transportu pod względem zaangażowania pracowników poprzez zachęcanie ich do większego zaangażowania w przedsięwzięcia i zapoznanie się z dyrektywami UE i krajowymi przepisami dotyczącymi zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwa oraz praktyki operacyjne zarządzania.

REALIZACJA (01.12.2017- 31.05.2019)
W ciągu 18 miesięcy trwania projektu przewidywanych jest kilka krajowych i międzynarodowych działań projektowych. Systematycznie rozważane są działania projektowe połączone na poziomie międzynarodowym i krajowym w celu osiągnięcia najlepszych wyników
Przewidywane działania projektu:

OCZEKIWANE WYNIKI: 

- podnoszenie świadomości przedsiębiorców na temat stosowania prawa UE i zbioru dyrektyw dotyczących transferu przedsiębiorstw i zaangażowania pracowników na poziomie krajowym
- wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i know-how wśród przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców w sektorze transportu
- oczekuje się, że zostaną przygotowane i promowane odpowiednie mechanizmy na krajowych, wielopłaszczyznowych poziomach dotyczących informacji o stosowaniu prawa i polityki UE w zakresie zaangażowania w zatrudnienie
- oczekuje się, że opracowane zostaną narzędzia umożliwiające wywieranie wpływu na proces decyzyjny i aktywne uczestnictwo przedsiębiorstw w sektorze transportu
- wzmocnienie ponadnarodowej współpracy związków zawodowych w Europie i stworzenie zrównoważonej sieci, która zaowocuje długofalową współpracą na rzecz osiągnięcia wspólnych celów i owocnych rezultatów.
  •  Wstaw plik do pobrania z drzewa mediów