SZKOLENIE EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (ETUI)

Tytuł szkolenia: Cyfrowa transformacja świata pracy – wiodąca rola związków zawodowych

Termin: 25 - 27 października 2017 r. (przyjazd 24 października)

Miejsce: Sofia / Bułgaria

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów i kandydatek: 22 września 2017