Aplikant: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

Partnerzy

1.  Związek zrzeszony w OPZZ: Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 

II. Koaplikanci: 

2. Federation of Independent Trade Unions in Agriculture FNSZ (Bułgaria)

III. Partnerzy:

3. Zachodnia Izba Gospodarcza/Polska (Polska)

4. Asociación Industrial, Técnica y de Comercio ASITECO (Hiszpania)

5. Confederatia Patronala din Industrie, Agricultura, Constructii si Servicii din Romania/Employers' Confederation of Industry, Agriculture, Construction and Services in Romania (Rumunia)

6. Serbian Young Farmers Association (Serbia)

7. Federatia Nationala Sindicala Ceres/ Central Trade Unions of Agriculture, Food Industry, Tourism and Related Branches of Romania (Rumunia)

8. Federazione Nazionale Agricoltura – Italy (Włochy)

9. Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji I vodoprivredi Srbije/ Autonomous Union of Agriculture, Waterworks, Food and Tobacco Industry Workers of Serbia (Serbia)

Facebook - https://www.facebook.com/Standing-for-the-future-1...

strona www projektu https://standingforthefuture.eu/


Cel projektu: zebranie partnerów z Polski, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Bułgarii i Serbii w celu zbadania prawnych i praktycznych możliwości reprezentacji na poziomie zarządu w ich krajach / firmach oraz zdobycia kompetencji i podjęcia inicjatyw w wyniku międzynarodowej wymiany. Działanie powinno skutkować lepszymi wynegocjowanymi warunkami zaangażowania pracowników. Partnerzy pochodzą z krajów, w których nie istnieją podstawy prawne dla udziału pracowników na poziomie zarządu lub są ograniczone do przedsiębiorstw państwowych, dlatego ważna jest  poprawa ram i praktyki w tym zakresie poprzez współpracę pracowników i pracodawców z branży żywnościowej i sektora rolnictwa.

Grupa docelowa przedstawiciele i członkowie związków zawodowych z sektora rolnictwa i przetwórstwa żywności z Hiszpanii, Włoch, Polski, Bułgarii, Rumunii i Serbii.


Transnational meeting in Warsaw, Poland on 05/06/2018 - Spotkanie międzynarodowe, Warszawa 05/06/2018

teskt 2

Transnational roundtable in Rome, Italy 04/12/2018 - Spotkanie międzynarodowe, Rzym 04/12/2018

Dnia 4.12.2018 w Rzymie odbyło się międzynarodowe spotkanie zespołu zarządzającego projektem „Standing the Future”.
W programie uczestniczą przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych z Polski, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Bułgarii oraz Serbii. Koordynatorem projektu jest OPZZ za pośrednictwem Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP. 
Na spotkaniu przeanalizowane zostały raporty krajowe opracowane na podstawie ankiet przekazanych przez państwa uczestniczące. Ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych dotyczących reprezentowania pracowników na poziomie zarządów przedsiębiorstw przyjęto założenie, że oprócz założonych efektów projektu, opracowana zostanie Księga Dobrych Praktyk, w której zebrane zostaną pozytywne rozwiązania przyjęte w poszczególnych państwach. Wszystkie negatywne przykłady posłużą między innymi do opracowania raportów krajowych, które zostaną przekazane rządom państw uczestniczących.
Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest na 30 stycznia 2019r. w Sofii.

Transnational workshop, Sofia, Bulgaria, 30.01.2019

NATIONAL SEMINARS:


NATIONAL SEMINAR BULGARIA 14.03.2019

NATIONAL SEMINAR SERBIA 19.03.2019

NATIONAL SEMINAR SPAIN 20.03.2019

NATIONAL SEMINAR POLAND 28.03.2019

NATIONAL SEMINAR ITALY 10.04.2019