W dn. 12 - 14 marca 2019 r. (przyjazd 11 marca) w Turynie / Włochy odbędzie się szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat „Metodologii aktywnego nauczania”.

Jest to warsztat pedagogiczny dla trenerów i trenerek związkowych i eurotrenerów i eurotrenerek ściśle współpracujących z ETUI. Uczestnicy i uczestniczki poznają najnowsze praktyki, metodologie i technologie nauczania. Szczególny nacisk będzie położony na parametrach: analiza, projektowanie, rozwój, wdrażanie i ewaluacja, jak i na aktywnych metodach uczenia się i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki.

Więcej informacji na temat szkolenia udzieli Kol. Dominika Pyzowska (pyzowska@opzz.org.pl).