W dniach 6-7 grudnia 2017 r. odbyło się szkolenie „Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie wniosków o płatność PO WER ” zorganizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, aby wspomóc beneficjentów realizujących projekty z działania 2.16 PO WER, z którego to działania OPZZ realizuje obecnie projekt  „ Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa ”. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele OPZZ oraz Konfederacji Pracy. Na szkoleniu poruszono tak kluczowe kwestie, jak ochronę danych osobowych, kwalifikowalność wydatków oraz zasadę konkurencyjności.