Rada OPZZ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO zrealizowała projekt pn. 'Centrum Wsparcia Cudzoziemców'

Rada OPZZ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
zrealizowała projekt pn. „Centrum Wsparcia Cudzoziemców”

dofinansowany z Rezerwy Funduszu Pracy Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej"

Celem projektu było bezpłatne wsparcie cudzoziemców w adaptacji w Polsce

Realizacja projektu: 10.2022 r. - 12.2023 r.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Punkty pomocowe - bezpłatne wsparcie cudzoziemców w bieżących sprawach związanych z życiem w Polsce
  • Kursy języka polskiego
  • Doradztwo indywidualne: prawne, psychologiczne, zawodowe, akulturacyjne
  • Szkolenia stacjonarne o następującej tematyce:
  • Filmy instruktażowe dot. spraw w urzędach i instytucjach w Polsce
  • najważniejsze przepisy prawne w Polsce dla cudzoziemców
  • funkcjonowanie w społeczeństwie polskim
  • poszukiwanie pracy w Polsce przez cudzoziemców
  • zakładanie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców
  • różnice kulturowe w kontekście adaptacji cudzoziemców w Polsce

Dofinansowanie projektu: 1 006 158 PLN

Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu: https://centrumintegracyjne.pl