GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ERZ, ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I PRZEDSTAWICIELAMI PRACOWNIKÓW ORAZ WZMOCNIENIE UDZIAŁU PRACOWNIKÓW WE WDRAŻANIU EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU.

Partnerzy:

 • Association of Building Entrepreneurs in the Czech Republic (ABE)
 • ASITECO
 • CCOO de Industria
 • Unification of Lithuanian Metalworkers’ Trade Unions
 • Cartel ALFA
 • KESA

Zadania do zrealizowania:

 • Konferencja otwierająca 13-14.09.2021 w Polsce
 • I Warsztaty tematyczne planowane w Czechach - w formie online 15-16.11.2021
 • II Warsztaty tematyczne - 09-10.12.2021
 • III Warsztaty tematyczne
 • Refleksje na temat warsztatów tematycznych – online
 • Opracowanie publikacji końcowej
 • Konferencja kończąca
 • Działania w zakresie upowszechniania wyników projektu