Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie procedur partycypacyjnych w sektorze handlu, co skutkuje dzieleniem się najlepszymi praktykami ponadnarodowymi wśród partnerów społecznych. Projekt Open For Business ma na celu ułatwienie pracownikom zaangażowania w podejmowanie decyzji w celu dostosowania się do nowych zmian w organizacji pracy poprzez mechanizmy informacji, konsultacji i uczestnictwa.

W szczególności projekt ma na celu ułatwienie transnarodowej wymiany i wzmocnienie pracodawców do uczestnictwa w przewidywaniu i zarządzaniu zmianami w odniesieniu do pojawienia się nowych form pracy przed zakończeniem projektu poprzez zgromadzenie partnerów społecznych z 6 krajów objętych projektem (Hiszpania, Polska, Serbia, Czarnogóra, Włochy, Rumunia) w celu partnerskiego uczenia się i transferu wiedzy; ułatwienie wspólnej pracy mającej na celu opracowanie opartych na dowodach rekomendacji dla Scenariuszy Partycypacji Pracowniczej, Podręcznika; Wspieranie/umożliwienie przedstawicielom organizacji pracowniczych i pracodawców angażowania się na poziomie firmy poprzez opracowanie krajowych studiów przypadków dotyczących zaangażowania pracowników dostosowanych do krajów uczestniczących w projekcie. Budowanie zdolności partnerów społecznych do realizacji ich prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa, zapoznanie ich z odpowiednim prawodawstwem UE i rozpowszechnianie stworzonej wiedzy, wyników projektu, rezultatów, informacji o uczestnictwie pracowników poprzez warsztaty krajowe, kompleksowe narzędzia i techniki upowszechniania.

Ponadto, celem projektu jest podniesienie świadomości i przyczynienie się do lepszego stosowania prawodawstwa UE (zestaw dyrektyw) w zakresie uczestnictwa pracowników, realizacji praw do informacji, konsultacji i uczestnictwa w sektorach handlowych. W szczególności projekt zapozna aktorów społecznych na poziomie firmy z dyrektywami dotyczącymi zaangażowania pracowników na poziomie transnarodowym i krajowym. Projekt odpowiada na plan działania KE w celu pełnego wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Społecznych i upewnienia się, że nikt nie jest pozostawiony w tyle w procesie wychodzenia Europy z kryzysu COVID-19.

Projekt odnosi się do kluczowej 8 zasady Europejskiego Filaru Praw Społecznych mówiącej, że "Pracownicy lub ich przedstawiciele mają prawo do informacji i konsultacji w odpowiednim czasie w sprawach ich dotyczących, w szczególności w sprawie przeniesienia, restrukturyzacji i łączenia przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych" i ma na celu ułatwienie zaangażowania pracowników.

Partnerzy projektu:

  • CONFEDERACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE - FETICOES
  • Ogolnopolskie Porozumienie Zwiazkow Zawodowych - OPZZPL
  • Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSALIT
  • SYNDESMOS PROS PROAGOGI TON SYMFERONTON TON ANONYMON ETAIREION - SAE EPE GR
  • Regional Union of Private Employers of District of Lodz PL
  • Autonomous Trade Union of Commerce Serbia - SSTSRS
  • Montenegrin Employers Federation - MEF/SAE ME
  • Asociación Industrial Técnica y de Comercio - ASITECOES
  • CONFEDERATIA NATIONALA SINDICALA CARTEL ALFARO