PROJEKT ROLADIALOGU SPOŁECZNEGO W ODBUDOWIE I ZWIĘKSZANIU ODPORNOŚCI NA LOKALNYCH RYNKACHPRACY W KONTEKŚCIE COVID-19   JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓWEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PO WER  NA LATA 2014-2020

OKRESREALIZACJI PROJEKTU: 2022.01.01- 2023.09.30

ŁĄCZNAWYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU WYNOSI 439 000,00 ZŁ

CELEMPROJEKTU JEST:

1.ANALIZASKUTKÓW PANDEMII COVID-19 NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY W POLSCE, W OPARCIU O DANEZASTANE ORAZ OPINIE GŁÓWNYCH INTERESARIUSZY;

2.ANALIZATRYBU I FORMY ZAWIERANIA POROZUMIEŃ POMIĘDZY PRACODAWCĄ, A PRZEDSTAWICIELAMISTRONY PRACOWNIKÓW OKREŚLAJĄCYCH: WARUNKI I TRYB WYKONYWANIA PRACY W OKRESIEPRZESTOJU EKONOMICZNEGO, WARUNKI I TRYB WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE OBNIŻONEGOWYMIARU CZASU PRACY, SYSTEM RÓWNOWAŻNEGO CZASU PRACY, W KTÓRYCH JESTDOPUSZCZALNE PRZEDŁUŻENIE DOBOWEGO WYMIARU CZASU PRACY, STOSOWANIE MNIEJKORZYSTNYCH WARUNKÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NIŻ WYNIKAJĄCE Z UMÓW O PRACĘ;

3.ANALIZAEFEKTÓW WPROWADZONYCH PRZEZ WŁADZE PROGRAMÓW OSŁONOWYCH DLA FIRM W TARCZACHANTYKRYZYSOWYCH W KONTEKŚCIE LOKALNYCH RYNKÓW PRACY, W OPARCIU O DOSTĘPNE DANEZASTANE ORAZ OPINIE GŁÓWNYCH INTERESARIUSZY Z POZIOMU LOKALNYCH RYNKÓW PRACY;

4.PRZYGOTOWANIERAPORTU ZAWIERAJĄCEGO: WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z SEMINARIÓW ORAZ ANALIZY DOTYCZĄCETRYBU I FORMY ZAWIERANIA POROZUMIEŃ POMIĘDZY PRACODAWCĄ, A PRZEDSTAWICIELAMISTRONY PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SPECJALNYCH TRYBÓW PRACY I FUNKCJONOWANIA WPRAKTYCE ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH ORAZ REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZWIĘKSZANIAODPORNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI I RYNKÓW PRACY W KONTEKŚCIE PRZYSZŁYCH KRYZYSÓW.

GRUPĘDOCELOWĄ NASZEGO PROJEKTU STANOWIĄ:

·PRZEDSTAWICIELEREPREZENTATYWNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY O RADZIE DIALOGUSPOŁECZNEGO I INNYCH INSTYTUCJACH DIALOGU SPOŁECZNEGO;

·PRZEDSTAWICIELEORGANIZACJI PRACODAWCÓW REPREZENTATYWNYCH W ROZUMIENIU USTAWY O RADZIE DIALOGUSPOŁECZNEGO I INNYCH INSTYTUCJACH DIALOGU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEDSTAWICIELIPRZEDSIĘBIORSTW, W KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAWARTE POROZUMIENIA DOTYCZĄCE PRZESTOJUEKONOMICZNEGO, OBNIŻENIA WYMIARU CZASU PRACY, ITP.

·PRZEDSTAWICIELEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA, WOJEWODY, OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY, WUP

KONTAKT: PROJEKT.COVID@OPZZ.ORG.PL

HARMONOGRAMREALIZACJI SEMINARIÓW:

Lp.

Data seminarium

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania 

1

17-18.11.2022

Hotel Limba Grand &Resort ul. Kośne Hamry 15 C, Poronin 34-520

2

24-25.11.2022

Sala Bankietowa Parasol
Ul. Zegrzyńska 10e
05-126 Nieporęt

3

30.11-01.12.2022

Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1, 40-502 Katowice

4

08-09.12.2022

Abton Hotel
ul Prądzyńskiego 9
93-478 Łódź

5

12-13.01.2023

Hotel TERMINAL Dynamic Congress Centre Sp. z o.o. ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław

6

19-20.01.2023

Dwór Kolesin, Kolesin 14
66-110 Babimost

7

23-24.02.2023

 Hotel Logos Gdańsk
ul. Uphagena 28
80-237 Gdańsk 

8

02-03.03.2023

Meet Poznań Hotel
ul. Wagrowska 6a, 61-369 Poznań

9

16-17.03.2023

Restauracja & Hotel Opolanka ul. Dworska 2,
45-843 Opole

10

05-06.04.2023

 Hotel Kameralny, ul. Tarnowska 7, 25-394 Kielce

11

10-11.05.2023 

Hotel Pod Kasztanami
ul. Krężnicka 96A, 20-518 Lublin

12

29-30.05.2023

Hotel Millenium
Żyraków 169 d
39-204 Żyraków

13

14-15.06.2023

 Hotel - Dworek Tryumf
ul. Klepacka 1, 16-001 Księżyno k. Białegostoku

14

21-22.06.2023

TeoDorka Med & Spa
ul. Słońsk Górny 29, 87-720 Ciechocinek

15

12-13.07.2023

Olsztyn

16

 

Szczecin