Projekt koncentruje się na doskonaleniu cyfrowego uzwiązkowienia, które wynika z wyzwań stawianych przez pandemię Covid-19. W miarę jak musieliśmy się fizycznie oddalać, praca związkowa i organizowanie stały się również coraz bardziej cyfrowe. Przy ograniczonych zasobach, sprzęt nie był wystarczająco dostępny, aby zapewnić skoordynowane działania wśród wszystkich oddziałów i członków. Dlatego nasz projekt będzie zapewniać nowe narzędzia programowe, by jeszcze bardziej wzmocniły naszą zdolność do prowadzenia codziennej działalności związkowej online i bardziej efektywnego wspierania naszych członków. W szerszym kontekście, nasz projekt wynika z konieczności rewitalizacji związku zawodowego i odwrócenia kilku niepowodzeń, takich jak utrata członkostwa i osłabienie związku, takich jak utrata członkostwa i osłabienie zdolności mobilizacyjnych, zwłaszcza wśród nietypowych i młodych pracowników. W związku z tym nasz projekt umożliwi naszej organizacji optymalizację wykorzystania aplikacji cyfrowych aplikacji i mediów społecznościowych do promowania programów, kampanii i organizowania pracowników

ponieważ dwukierunkowa komunikacja pomiędzy członkami a przedstawicielami związku jest kluczowa, zwłaszcza w czasach, gdy prawa pracownicze są zagrożone, a sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zdarzają się każdego dnia.

Obecnie przeprowadzamy serię seminariów edukacyjnych o cyfryzacji związków zawodowych, na których będzie można poznać aplikację związkową, która może usprawnić funkcjonowanie organizacji związkowych oraz o chatbocie doradczym „Nadzieja”. Serdecznie zachęcamy do zapisów. Program szkoleń:

1. Wprowadzenie - Piotr Ostrowski, Przewodniczący OPZZ

2. Dlaczego związki zawodowe muszą się cyfryzować? - Jan Zygmuntowski, dyrektor CoopTech Hub

3. PracujGodnie.pl i chatbot Nadzieja

4. Aplikacja dla organizacji związkowych

5. Pytania

Seminaria potrwają około 1,5 h i odbędą się online.