22 stycznia 2015 r. w Krakowie miało miejsce inaugurujące spotkanie projektu  "COOPERATION – trade unions on their way to increase the employee involvement in mining industry." Reference No: VS/2014/0363
Projekt jest odpowiedzią na niedostateczny poziom współpracy pomiędzy strukturami reprezentującymi pracowników sektora górnictwa.

Jego liderem jest  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych we współpracy ze  Związkiem  Zawodowym Górników JSW S.A. Zofiówka.
W spotkaniu brali udział górnicy z Hiszpanii -  Industria de CCOO, z Rumunii - Federatia Nątionala Mine Energie (F.N.M.E.) I z Serbii - Nezavisnost Trade Union of Chemical, Non-Metal, Energy and Mining Workers.

W trakcie spotkania poruszano takie kwestie jak  rola związków zawodowych i innych organizacji reprezentujących pracowników w kształtowaniu optymalnego zaangażowania pracowników w zakładach pracy. Dyskutowano o problemach  górnictwa w krajach, skąd pochodzą uczestnicy projektu. Szczególny nacisk położono na omówienie celów  związków zawodowych w walce o poszanowanie praw pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa.

Oprócz kwestii merytorycznych omówiono  szczegóły dotyczące zarządzania projektem, współpracy między partnerami i ich roli na każdym etapie projektu oraz  sposoby prowadzące do skutecznej realizacji działań.  Przygotowano  porządek  obrad kolejnych spotkań. Następne w Maladze w Hiszpanii w dniach 18-19 maja 2015.

Warsztaty  w Maladze, 18- 19 maja  2015

 

W Hiszpanii w Maladze w dn. 18-19 maja spotkali się uczestnicy krajów biorących udział w projekcie. W trakcie dwudniowych obrad uczestnicy dyskutowali  na temat wspólnych rozwiązań, które mogą poprawić współpracę między związkami, zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowym.  Uczestnicy brali pod uwagę  sytuację górników w ich kraju, ale starali  się opracować uniwersalne rozwiązania wykonalne we wszystkich krajach uczestniczących w programie oraz na poziomie ponadnarodowym. Koncentrowali się   na dwóch głównych kwestiach: zwiększenie zaangażowania pracowników w realizacji procedur bezpieczeństwa i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania praw pracowniczych w okresie zmian gospodarczych (zwłaszcza restrukturyzacji).  Określono wytyczne i dokumenty, w tym informacje pomocne w kształtowaniu optymalnego zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwach reprezentujących przemysł wydobywczy i wspierających górników w wykonywaniu ich prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa.Szkolenie było również okazją do przedstawienia raportu na temat hiszpańskiego górnictwa od wejścia kraju do Unii Europejskiej. Spowodował on żywą dyskusję zebranych wskazujących na podobieństwa i różnice w swoich krajach.

Spotkania krajowe przewidziane w projekcie  odbędą się po okresie wakacyjnym.