FILM PROMOCYJNY 1 PROMO VIDEO 1 (ENGLISH)

FILM PROMOCYJNY 2 PROMO VIDEO 2 (TURKISH)

FILM PROMOCYJNY 3 PROMO VIDEO 3 (TURKISH)

TWITTER ACCOUNT OF THE PROJECT --> @HaklarveDiyalog

projekt: FOrwarding Skills and Tools for SuccEssful Bi-paRtite Dialogue in Turkey – FOSTER       

1          PODEJMOWANE DZIAŁANIA   

1.1.       OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

1.1.1.      Opis


Głównym celem podejmowanych działań jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych w prowadzeniu dwustronnego (trójstronnego)dialogu społecznego opartego na aktywnych konsultacjach, porozumieniach i propozycjach w sektorze dot. wprowadzania poprawek prawnych bądź ich usprawniania;
Działanie będzie osiągnięte poprzez konkretne cele dot. wymiany wiedzy i właściwych praktyk, dostosowany program potencjału dla europejskich i tureckich norm zatrudnienia, jak również usprawnienie umiejętności przywódczych związkowców oraz mechanizmów pozwalających na skuteczną reprezentację pracowników w dialogu społecznym.
Działanie będzie realizowane przez tureckiego ko aplikanta Birleşik Metal-İş oraz koordynowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Partnerzy liczą na aktywny udział związkowców i pracodawców z miast takich jak Bursa, Ankara, Izmir, Kocaeli, Gebze i Eskişehir na poziomie firmowym.Bezpośrednie wdrożenie projektu zmian instytucjonalnych i politycznych zostanie uzyskane w zakresie:
(Oc1) Rozszerzonych możliwości związków zawodowych w aktywnym uczestnictwie w dialogu społecznym na poziomie dwustronnym, poprzez wspieranie budowy i możliwości adaptacyjnych oraz kompetencji pracowników i przedstawicieli pracowników równolegle ze zmieniającymi się warunkami życia gospodarczego.
(Oc2) Zwiększania wzajemnego zaufania wśród zainteresowanych stron, promowania wspólnych działań partnerów społecznych na różnych poziomach(Oc3) Opracowania planu działania, który umożliwi promowanie i ocenę dialogu społecznego prowadzonego przez związki liderówDziałania te odnoszą się do pod-tematu dwustronnego dialogu na poziomie przedsiębiorstwa, sektora i jego oddziałów poprzez wdrożenie wśród reprezentantów związkowców - koaplikantów Birleşik Metal-İş. Partnerzy UE będą szkolili lokalnych partnerów w zakresie rozwijania równych i transparentnych mechanizmów prowadzenia dialogu społecznego na poziomie dwustronnym.W procesie wyboru najlepszych praktyk zaangażowani będą lokalni radcy prawni i reprezentanci tureckich związków zawodowych z konfederacji DISK.
Przedstawiciele pracowników przygotowani będą do brania udziału w konsultacjach, właściwym formułowaniu wniosków oraz obronie prawnej w przypadku wystąpienia zagrożenia zwolnieniem. Członkowie polskiego koordynatora, związki zawodowe pracowników sektora metalowego z Polski będą dzielić się swoją długą historią w negocjowaniu mechanizmów antykryzysowych.Formułowanie pakietów działań jest bezpośrednio związane z zestawem konkretnych celów projektu potrzebnych do osiągnięcia długoterminowych zmian oraz odniesienia pozytywnego wpływu na grupy docelowe i beneficjentów w sposób następujący:A)    PAKIET DZIAŁAŃ WP0 jest związany z ogólnym umacnianiem możliwości lokalnych grup docelowych, beneficjentów i interesariuszy w Turcji, w szczególności dialog w sektorze metalowym.
B)    PAKIET DZIAŁAŃ WP1.1 umacnianie zdolności związków zawodowych oraz zwiększenie wzajemnego zaufania partnerów społecznych w dwustronnym dialogu (poziom sektora, regionalny)
C)    PAKIET DZIAŁAŃ WP2.1 wzmocnienie wzajemnego zaufania pomiędzy interesariuszami
D)    PAKIET DZIAŁAŃWP3.1 rozwój planów działań, pozwalających na promowanie i ocenę dialogu społecznego prowadzonego przez liderów związków zawodowych.Działanie 1.1.1. Odbycie szkoleń nt. wymiany informacji
o   Zadanie1.1. Odbycie 2 spotkań nt. wymiany i dzielenia się informacjami
o   Zadanie 1.2. Dyskusje (1 wizyta przeprowadzona w Turcji dla 18 osób i 1 wizytaprzeprowadzona w Polsce dla 12 osób)Działanie 1.1.2. Wdrażanie szkoleń nt. umiejętności zarządzania i komunikacji z pracownikami na poziomie dwustronnego dialogu
o   Zadanie1.3. Stworzenie programu treningowego oraz materiału edukacyjnego (maks. 30 stron) – druk 1000 kopii oraz rozpowszechnienie online 
o   Zadanie 1.4. Odbycie 5 szkoleń dla 90 związkowców w TurcjiDziałanie 2.1.1. Rozpowszechnianie materiałów o zaangażowaniu poprzez Internetdo powszechnego użytku związków zawodowych w przedsiębiorstwach
o   Zadanie 2.1. Wytworzenie materiałów – nagrania wideo (min. 3), stworzenie materiałów promujących – bannery, reklamy tekstowe, itp.
o   Zadanie2.2. Stworzenie uwrażliwiających kampanii w poszczególnych firmach – min. 300 000 członków konfederacji związków zawodowych i pracowników –udostępnienie zawartości na stronie partnera w TurcjiDziałanie 2.1.2. Realizacja ekspertyz i przeprowadzenie ankiety podczas konferencji oraz spotkanie podsumowujące (A2.1.2)
o   Zadanie 2.4. Odbycie spotkanie podsumowującego dla 60 osóbDziałanie 3.1.1. Dostarczenie narzędzi wspierających dla związkowców dot. Diallgu społecznego (A3.1.1)
Zadanie 3.1. Dostarczenie zestawu narzędzi służących pomocy - analizy przypadków oraz plany działania 

Działania podjęte w projekcie będą miały wpływ na przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców zaangażowanych w dwustronny dialog społeczny na poziomie przedsiębiorstw. Spodziewamy się, że co najmniej 300000 osób zwiększy swoją wiedzę i świadomość znaczenia dwustronnego dialogu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

First International Exchange Visit combined with Roundtable 11-12.07.2017 Istanbul, Turkey

Pierwsze spotkanie międzynarodowe 11-12.07.2017 Stanbul, Turcja

Second International Exchange Visit combined with Roundtable 23-24.10.2017 Warsaw, Poland

Drugie spotkanie międzynarodowe 23-24.10.2017 Warszawa

1 Training in Sapanca, Turkey 9-10.11.2017 

Szkolenie 1 Sapanca, Turcja 9-10.11.2017 

W dniach 9 – 10 listopada 2017 roku w miejscowości Sapanca (Turcja) zostało poprowadzone szkolenie dla tureckich przedstawicieli związków zawodowych w ramach projektu pt.: „FOrwarding Skills and Tools for SuccEssful Bi-paRtite Dialogue in Turkey – FOSTER” przez p. Monikę Bocian.
Tematy zrealizowane w trakcie szkolenia:
1. Rynek pracy w Polsce oraz sytuacja związków zawodowych. Dane statystyczne.
2. Dialog dwustronny w Polsce.
3. Przykłady dialogu dwustronnego.
Pierwszym tematem był  rynek pracy w Polsce oraz sytuacja związków zawodowych. Prezentacja przedstawiała ogólne dane statystyczne dotyczące ludności, rynku pracy oraz związków zawodowych.  W trakcie prezentacji ekspertka zwróciła uwagę na specyfikę rynku pracy w Polsce oraz jego zmiany w ostatnich latach. W odpowiedzi na oczekiwania uczestników szkolenia przedstawiła zasady powstawania związków zawodowych w Polsce oraz sytuację związków.  Przedstawiłam również zasady reprezentatywności organizacji związkowych i central związkowych.
Ponad to po przedstawieniu pierwszej prezentacji uczestnicy mieli pytania dotyczące:
- wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polce oraz jego zmiana w ciąg ostatnich lat,
- możliwości nabywcze najniższego wynagrodzenia, wynajem mieszkania, cena benzyny,
- wysokość składki członkowskiej,
- sposób finansowania OPZZ,
- ilość wypadków w pracy, w tym śmiertelnych.
Jeden z przedstawicieli tureckich związków pytał, czy OPZZ prowadzi wewnętrzne badania dotyczące opinii związkowców o działalność  konfederacji.
Kolejnymi tematami były dwustronny dialog społeczny w Europie oraz układy zbiorowe w Turcji, które zaprezentowane były przez tureckich przedstawicieli związków zawodowych. Rozpoczynając swój panel przewodniczący Birleşik Metal İş przedstawił list otwarty organizacji w sprawie sytuacji związków zawodowych w Turcji. 
Drugiego dnia ekspertka zaprezentowała uregulowania prawne  dialogu dwustronnego w Polsce oraz jego przykłady.
Uczestnicy szkolenia poprosili o szczegółowe przedstawienie uregulowań prawnych w zakresie sporów zbiorowych.
W trakcie tych zajęć, w odpowiedzi na pytania i prośby uczestników szkolenia,  szczególną uwagę ekspertka poświęciła na uregulowania prawne sporu zbiorowego i cały proces prowadzenia sporu, ze strajkiem włącznie. Krok po kroku opisałam całą procedurę, którą przyrównaliśmy do procedury tureckiej.
Uczestnicy szkolenia byli bardzo ciekawi z jakimi największymi trudnościami w Polsce związki zawodowe się spotykają. Zadawali pytania o sytuacje polityczną w Polsce oraz zaangażowanie polityczne związków.

2 Training in Sapanca, Turkey 7-8.02.2018 

Szkolenie 2 Sapanca, Turcja 7-8.02.2018 

Rozwój dialogu społecznego w Turcji - relacja ze szkolenia

Szkolenie, które odbyło się w dn. 7-8.02 w miejscowości Sapanca (Turcja), było drugim z kolei w ramach projektu „Forwarding Skills and Tools for Successful Bi-partite Dialogue in Turkey – FOSTER” nt. rozwijania dialogu społecznego w Turcji. Ostatnie spotkanie poprowadził dr Rafał Towalski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.


Tematem szkolenia Pana Towalskiego było przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień dialogu społecznego. Spotkanie otworzył Przewodniczący partnera projektowego Birlesik Metal, należącego do federacji związkowej DISK. Zaprezentował on sytuację związków zawodowych w Turcji i trudności, z jakimi związkowcy spotykają się na co dzień. Dzięki zrzeszeniu w konfederacji DISK członkowie Birlesik mają możliwość współpracy międzynarodowej i wymiany cennych doświadczeń, w ramach m.in. projektów. Poprzez kontakty z innymi związkami, tureccy związkowcy przekonują się, że w porównaniu do innych krajów, w ich państwie wolność związków nie jest przestrzegana. Przewodniczący zwrócił uwagę na zjawisko „wykupywania” związków”, istnienie „żółtych związków zawodowych”, nacisk ze strony inwestorów i władzy, ogłaszanie przez władze stanu wyjątkowego, włączenie biurokracji w ograniczenie praw związkowych (rejestracja do związku przez rządowe serwery, wcześniej – poprzez notariusza), przypadek odmówienia prawa protestu 30 tyś. osób oraz publiczne oskarżanie i medialne ataki na związki o burzenie ładu społecznego.

Brak respektowania przez autorytarne władze tureckie podstawowych praw pracowniczych i niskie warunki płacowe w efekcie prowadzą do tego, że Turcy wyjeżdżają do pracy za granicą. Oprócz tego globalizacja i zjawisko taniej siły roboczej sprawiają, że trudno w Turcji walczyć o swoje prawa. Mimo to, do największych sukcesów związku należy niedawne wynegocjowanie podwyżek płac w przemyśle samochodowym.

Poza tematem przewodnim dwudniowego szkolenia, tureccy uczestnicy dowiedzieli się wiele o sytuacji społecznej w Polsce, byli bardzo ciekawi obowiązującej w Polsce płacy minimalnej, średniej, wysokości zasiłku dla bezrobotnych, średniej emerytury czy warunków pracy w przemyśle metalowym oraz kosztu wynajmu mieszkań w głównych miastach Polski. Spotkanie zakończyło się w przyjaznej atmosferze, a kolejne trzy szkolenia dla tureckich kolegów już wkrótce. 

3 Training 

in Sapanca, Turkey 26-27.02.2018 

Szkolenie 3 Sapanca, Turcja 26-27.02.2018

Szkolenie, które odbyło się w dn. 26-27.02.2018 w miejscowości Sapanca (Turcja), było trzecim z kolei w ramach projektu „Forwarding Skills and Tools for Successful Bi-partite Dialogue in Turkey – FOSTER” nt. rozwijania dialogu społecznego w Turcji. Szkolenie poprowadził Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno - Interwencyjnego OPZZ.

4 Training in Sapanca, Turkey 19-20.03.2018

Szkolenie 4 Sapanca, Turcja 19-20.03.2018

W dniach 19-20.03.2018 zostałopoprowadzone szkolenie dla tureckich przedstawicieli związków zawodowych w ramach projektu pt.: „FOrwarding Skills and Tools for SuccEssful Bi-paRtite Dialogue in Turkey – FOSTER” było przeprowadzone przez przez p. Monikę Bocian - przewodniczącą Rady OPZZ Województwa Lubuskiego. Uczestniczyły w nim same kobiety.

5 Training in Sapanca, Turkey 16-17.04.2018

Szkolenie 5, Sapanca, Turcja 16-17.04.2018

Szkolenie, które odbyło się w dn. 16-17.04.2018 w miejscowości Sapanca (Turcja), było ostatnim (piątym) z kolei w ramach projektu „Forwarding Skills and Tools for Successful Bi-partite Dialogue in Turkey – FOSTER” nt. rozwijania dialogu społecznego w Turcji. Szkolenie poprowadził dr Rafał Towalski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.

Final conference, Istanbul, Turkey 10-11.05.2018

Konferancja końcowa, Stambuł, Turcja 10-11.05.2018


W ramach realizowanego przez  OPZZ  projektu „Przekazywanie Umiejętności i Narzędzi dla Skutecznego Dialogu Dwustronnego w Turcji” wraz z tureckimi metalowcami z Birlesik Metal w dniach 10-11 maja 2018 w Stambule miała miejsce konferencja podsumowująca ten projekt. W konferencji uczestniczyło 70 osób w tym 5 osobowa delegacja polskich metalowców. Uczestniczący w  konferencji Przewodniczący Birleski Metal Adan Serdarolglu podkreślił, że w tureccy związkowy na co dzień borykają się z licznymi przeciwnościami. Ograniczeniami swobody przynależności do organizacji związkowych, brakiem prawa do strajku i dużą ilością wypadków śmiertelnych w pracy (od początku roku liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 575). Obecny rząd kontroluje media i zamyka dziennikarzy mających odmienne spojrzenie na otaczająca rzeczywistość.  Od września 2015 zamkniętych zostało 19 gazet i 3 stacje telewizyjne. Turecki Rząd wyznacza związkom zawodowym miejsce i czas 1 majowej manifestacji. Ogromne problemy występują przy próbach negocjowania i zawierania Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Aby zawrzeć ZUZP – związek musi sądownie udowodnić że posiada 50% uzwiązkowienie! Na wyrok sądu czeka się około 1 roku! W ostatnim czasie odrzuconych zostało 90% takich wniosków. Największym przejawem ograniczenia swobody związkowej to prawny wymóg notarialnego potwierdzenia przystąpienia do organizacji Związkowej! Jednak mimo licznych problemów pracownicy skutecznie upominają się o swoje prawa. Problemy polskich związkowców