W odpowiedzi na problem niewykorzystania potencjału parterów społecznych w programowaniu i wdrażaniu funduszy europejskich, OPZZ we współpracy z innymi reprezentatywnymi organizacjami parterów społecznych opracowało projekt Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020, którego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2013. Wypracowanie w ramach tego projektu  wspólnej strategii partnerstwa będzie krokiem do  zwiększenia efektywności zarządzania środkami EFS skierowanymi do partnerów społecznych w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://strategiapartnerstwa.pracodawcyrp.pl/