Celem projektu było porównanie narodowego prawodawstwa w Polsce,  Bułgarii i Portugalii oraz  ulepszanie mechanizmów uczestnictwa związków zawodowych w procesie wdrażania i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z rozporządzeniami 883/2004 i 987/2009.
Oprócz lidera projektu, OPZZ, brały w nim udział także dwie organizacje partnerskie:
Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB/KNSB) z Bugarii oraz
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) z Portugalii.
Projekt pozwolił uczestnikom zapoznać się z mechanizmami uczestnictwa związków zawodowych w procesach tworzenia zabezpieczeń społecznych.
Wspólne działanie zostało zaplanowane w taki sposób, żeby w początkowej fazie zidentyfikować główne problemy w krajach partnerskich, przeanalizować systemy legislacyjne w tych krajach, a następnie przygotować wskazówki w jaki sposób sytuację poprawić i przygotować program szkoleń dla związków zawodowych.

Projekt  był współfinansowany przez Komisję Europejską