O PROJEKCIE

Proj. skierowany jest do 3 średnich firm, których działalność biznesowa rodzi konieczność wdrożenia nowego rozwiązania zwiększającego zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw w obszarze zarządzania zmianą gospodarczą - przejście z tradycyjnych struktur organizacyjnych i sposobu działania na rzecz działalności w oparciu o projekty, tzw. strukturę projektową organizacji pozwalającą na bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie przedsięwzięciami (projektami) i personelem w nie zaangażowanym. 

Projekt jest projektem zamknietym skierowanym do 3 firm:

 - Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) – specjalizująca się w pomocy os.poszkodowanym przez firmy ubezpieczeniowe

- CB S.A.  - specjalizująca się w produkcji i dystrybucji mat. budowlanych
- Topas Sp. z o.o.  - specjalizująca się w realizacji proj. edukacyjnych