Masz mniej niż 40 lat i pracujesz zawodowo? 
Twoja opinia i doświadczenie pomogą nam zmieniać świat pracy! 
Wypełnij ankietę. 

Uwaga! Wypełniając pytanie ankietowe: "W jakiej branży podjął/podjęła Pan/Pani swoją pracę?" prosimy o wybranie odpowiednich branż, a przy pozostałych o zaznaczenie "nie dotyczy".