Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

29 sierpnia 2022

OPZZ: Folwark Zwierzęcy przed Pałacem Prezydenckim!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 r. podejmuje działania na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. Domagamy się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat po ukończeniu 55 roku życia oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat po ukończeniu 60 roku życia). W poniedziałek 5 września 2022 roku w godz. 14.00-15.30 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, organizujemy kolejne wydarzenie w sprawie emerytur stażowych – będzie nim publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści "Folwark zwierzęcy”. Zaapelujemy tym samym do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie interwencji w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych, które złożyły w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.), a także projektu ustawy złożonego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 14 grudnia 2021 r. Ponadto będziemy oczekiwać podjęcia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP prac nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, złożonym w Sejmie w dniu 30 września 2021 r. Program wydarzenia: 1. Wystąpienia na temat konieczności wprowadzenia emerytur stażowych. Przybliżenie dotychczasowych inicjatyw OPZZ zmierzających do zagwarantowania osobom z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę. 2. Odczytywanie przez związkowców z długim stażem pracy fragmentów powieści "Folwark zwierzęcy” George'a Orwella. Nawiążemy tym samym do wydarzenia, jakim jest organizowana w każdym roku akcja propagowania literatury, tzw. Narodowe Czytanie. Podczas Narodowego Czytania w dniu 3 września 2022 roku Prezydent będzie czytał rodakom „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, my z kolei przeczytamy Prezydentowi pouczającą powieść, która stała się elementem literackiego kanonu. Porusza ona m.in. problem konsekwencji ciężkiej, wieloletniej pracy bez gwarancji wytchnienia na emeryturze. 3. Złożenie przez OPZZ w Kancelarii Prezydenta petycji na rzecz ustanowienia emerytur stażowych wraz z egzemplarzem powieści "Folwark zwierzęcy”. Liczymy na Waszą obecność w dniu 5 września 2022 roku przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 48/50), godz. 14.00 - 15.30.

Czytaj więcej

26 sierpnia 2022

Kujawsko – Pomorskie: Stanowcze NIE dla fuzji szpitali

26 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie fuzji dwóch szpitali uniwersyteckich: Biziela i Jurasza w Bydgoszczy. Biuro Rady OPZZ Woj. Kujawsko-Pomorskiego Jak informuje Harald Matuszewski, przewodniczący Rady OPZZ Woj. Kujawsko – Pomorskiego, wiceprzewodniczący WRDS, Prezydium jednoznacznie sprzeciwia się połączeniu szpitali w jeden organizm, gdyż spowoduje to ograniczenie dostępności pacjentów do usług medycznych szpitali, a w szczególności dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wobec powyższego członkowie WRDS nie wyrażają zgody na połączenie obu placówek uwzględniając również fakt, że Rektor UMK nie przedstawił żadnych argumentów mimo, że zobowiązał się je przedstawić do końca sierpnia. – W interesie pacjentów województwa kujawsko – pomorskiego mówimy stanowcze NIE! – podkreśla Harald Matuszewski.

Czytaj więcej

26 sierpnia 2022

Dolnośląskie: WRDS o Odrze

24 sierpnia br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego pod przewodnictwem Andrzeja Otręby- szefa dolnośląskiej Rady OPZZ. Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Na spotkaniu omawiano następujące tematy: bieżąca sytuacja związana ze skażeniem Odry i działaniach administracji rządowej oraz Samorządu Województwa na Dolnym Śląsku związanych z zapewnieniem ochrony zasobów naturalnych oraz ludności; stan bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w bieżącym roku oraz wyzwaniami związanymi ze zmianami demograficznymi w województwie dolnośląskim; najważniejsze inwestycje na Dolnym Śląsku realizowane lub planowane przez GDDKiA, usprawnienie kolizyjnych skrzyżowań w Zgorzelcu. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zreferował zebranym bieżący stan zagrożenia związany z masowym śnięciem ryb w Odrze odnotowywanym od końca lipca br. oraz hipotezy dotyczące przyczyn takiej sytuacji. Sugerował, że są one złożone i trudno będzie jednoznacznie wskazać podmioty odpowiedzialne za skażenie rzeki. Tłumaczył także działania administracji rządowej związane z powyższym kryzysem. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przedstawił działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności inicjatywę stworzenia systemu monitorującego stan wody w Odrze oraz plan przywrócenia ekosystemu w rzece. Działania te mają być realizowane we współpracy z regionami nadodrzańskimi, naukowcami, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz organizacjami pozarządowymi. Na posiedzeniu przedstawiono również obecny stan negocjacji z KE dotyczących projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Został on przekazany do Komisji Europejskiej w przewidzianym terminie, tj. 15 marca 2022 r. W dniu 15 czerwca wszystkie regiony otrzymały uwagi do programu. Członkowie WRDS WD ustalili, że w formie apelu poddanego głosowaniu korespondencyjnemu wesprą działania Samorządu Województwa w prowadzeniu i jak najszybszym zakończeniu negocjacji z KE w sprawie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Członkowie Rady ustalili także, iż poprą działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dotyczące starań o zwiększenie funduszy na dużą liczbę mniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na Dolnym Śląsku, a mających poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

40 lat minęło

Andrzej Radzikowski i Mirosław Grzybek (przewodniczący FZZ „Metalowców i Hutników”) wzięli udział w uroczystości 40-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A. Biuro Prasowe OPZZ Przewodniczący organizacji - Kazimierz Kozieł przywitał gości zaproszonych na jubileuszowy festyn. Szef OPZZ przekazał na jego ręce okolicznościowy puchar dla Związku, a Mirosław Grzybek odczytał list gratulacyjny od członków Federacji. Goście podkreślali wyjątkowe zaangażowanie kęckich związkowców w działalność na rzecz praw pracowniczych w zakładach, a co najważniejsze jej skuteczność. Niesprzyjająca pogoda nie popsuła dobrego nastroju uczestników festynu. To zasłużona chwila relaksu dla pracowników Grupy Kęty zorganizowana przez ich Związek.

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

Miasteczko Śląskie: czy huta upadnie?

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników, a jednocześnie szef Rady OPZZ Branży „Przemysł” byli gośćmi ZZ Pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” (ZZP HCM). Rozmawiano o dramatycznej sytuacji przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce. Biuro prasowe OPZZ Gospodarzem spotkania był Piotr Kursatzky, przewodniczący organizacji związkowej w hucie, która na skutek wzrostu cen energii (prąd, gaz i koks) może wygasić produkcję. Związkowcy zostali powiadomieni o tej decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Jak mówi przewodniczący Kursatzky Zarząd HCM określił temat prosto: - Jak wy nie załatwicie nic, to będziemy mieli problem z prowadzeniem działalności. ZZP HCM połączył siły z zakładową Solidarnością. Wspólnie wystąpili do central związkowych, przesłali pisma do Prezydenta RP, premiera, marszałków sejmu i senatu, ministrów. Zorganizowali spotkania z władzami samorządowymi, aby przedstawić konsekwencje upadku huty dla regionu. Do zakładu zaproszono dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W wyniku rozmów ze związkowcami urząd zobowiązał się do wdrożenia programu aktywizacji zawodowej dla pracowników HCM w wypadku zwolnień z pracy. Zarząd HCM spotkał się w tym czasie z Wojewodą Śląskim i przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Prezes Mirosław Indyka wystąpił do minister Anny Moskwy z prośbą o rozważenie mechanizmów pomocy: - (…) być może polegających na przyznaniu dodatkowego, bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji CO2, bądź zastosowania równoważnego rozwiązania, które pozwoliłoby choć częściowo zrekompensować wydatki ponoszone z tytułu EUA, a tym samym uratować ponad 800 miejsc pracy”. Przewodniczący OPZZ poinformował hutniczych związkowców o inicjatywach podejmowanych przez inne organizacje członkowskie OPZZ (m.in. Krajowy ZZ Ciepłowników) na rzecz ochrony przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce, a tym samym zagrożonych miejsc pracy. Andrzej Radzikowski, będący w tym roku przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, wniósł tę sprawę na jej forum jako jeden z priorytetów. OPZZ monitoruje sprawę i będzie podejmował adekwatne kroki w miarę jej rozwoju. Po zakończeniu spotkania związkowcy i kierownictwo HCM zaprosili Andrzeja Radzikowskiego i Mirosława Grzybka na zwiedzanie linii produkcji zakładu. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jest przedsiębiorstwem metalurgicznym z ponad 50- letnią historią. Głównym obszarem działalności jest produkcja i sprzedaż metali: cynku, ołowiu i metalu Dore’a. Spółka jest silnie zakorzeniona w historii regionu, będąc jednym z kluczowych pracodawców w powiecie tarnogórskim – zatrudnia ok. 800 osób. HCM jest ważnym ogniwem łańcucha dostaw w branży metalurgicznej, a wypracowana pozycja rynkowa umożliwia współpracę z największymi, globalnymi koncernami.

Czytaj więcej

23 sierpnia 2022

Wyrazy uznania dla organizacji członkowskich

Prezydium OPZZ podjęło uchwały o nadaniu odznak honorowych wyróżniającym się organizacjom członkowskim konfederacji.  Biuro prasowe OPZZ Na wniosek Rady OPZZ Woj. Małopolskiego honorową odznakę „Za zasługi dla OPZZ” II stopnia nadano Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu Energetyków TAURON PE S.A. Organizacja jest następcą prawnym NSZZ Pracowników Zakładu Energetycznego Kraków, który został założony 18 listopada 1982 roku. Od początku działalności organizacja należała do OPZZ poprzez Zrzeszenie ZZ Energetyki. W 1998 Związek nawiązał ścisłą i owocną współpracę z wojewódzką strukturą OPZZ wspierając ją materialnie i organizacyjnie. Członkowie związku biorą aktywny udział w pracach organów Rady OPZZ Woj. Małopolskiego. Na wniosek Przewodniczącego OPZZ nadano honorową odznakę „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia Związkowi Zawodowemu Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce. ZZMWK był pierwszą, ogólnopolską organizacją z branży górniczej, która wstąpiła do OPZZ. 16 sierpnia 1993 r. związek przystąpił do Konfederacji ZZ Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach. Pomimo niekorzystnych zmian w górnictwie w ciągu ostatnich pięciu lat organizacja zwiększyła uzwiązkowienie o blisko 12,5% co odzwierciedla zaufanie pracowników oddziałów szybowych.

Czytaj więcej

23 sierpnia 2022

Prezydium OPZZ: Kongres coraz bliżej

Posiedzenie Prezydium, obradującemu 23 sierpnia w warszawskiej siedzibie konfederacji, poświęcono kampanii sprawozdawczo – wyborczej przed X. Kongresem OPZZ, który odbędzie się 15 i 16 grudnia br. w Ożarowie Mazowieckim. Biuro prasowe OPZZ Prezydium przyjęło informację przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego o wynikach kampanii sprawozdawczo-wyborczej w radach powiatowych OPZZ zakończonej 30 czerwca br. Zapoznało się także z terminami branżowych zebrań organizacji członkowskich OPZZ, na których zostanie dokonany wybór delegatów na X Kongres. Dotyczy to ogólnokrajowych organizacji i zrzeszeń związków zawodowych, które liczą mniej niż tysiąc członków oraz zakładowych (międzyzakładowych) organizacji, które nie należą do zrzeszeń będących członkami konfederacji. Prezydium wysłuchało ponadto informacji o przebiegu negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego dotyczących założeń projektu budżetu państwa, uzgodnienia wysokości płacy minimalnej w 2023 r. i średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r. Informację przedstawił wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski (więcej o płacy minimalnej: https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-placy-minimalnej).

Czytaj więcej

22 sierpnia 2022

Bełchatów: Akademia z okazji Dnia Energetyka 2022

12 sierpnia, w Hali Widowiskowo – Sportowej w Bełchatowie odbędzie się Centralna Akademia z okazji Dnia Energetyka 2022. Uroczystość organizuje Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wśród zaproszonych gości znalazł się Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ, który skierował okolicznościowy list na ręce Prezesa Zarządu Spółki, p. Andrzeja Legeżyńskiego. Poniżej przytaczamy treść listu.

Czytaj więcej

22 sierpnia 2022

Życzenia dla Energetyków

14 sierpnia przypada Dzień Energetyka , czyli polskie święto branży energetycznej. Data obchodów tego dnia wynika z faktu, że w 1991r. patronem energetyków ogłoszono św. Maksymiliana Kolbego, z zamiłowania elektryka, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym właśnie 14 sierpnia 1941r. Data ta została po 1991r. przyjęta jako Dzień Energetyka i obowiązuje do dziś. Wcześniej branża energetyczna świętowała1 września ( od 1956r. do 1972 r. ) W okresie od 1973 r. do 1990 r. Dzień Energetyka był z kolei obchodzony w pierwszą niedzielę września. Z okazji święta, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Energetykom oraz wszystkim związanych zawodowo z tą niezwykle istotną branża. Zarząd Główny Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników.

Czytaj więcej

22 sierpnia 2022

Zmarła Bożenna Paździor

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 9 sierpnia 2022 r. zmarła Bożenna Paździor wieloletnia członkini Prezydium Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, wieloletnia przewodnicząca organizacji związkowej ZZPE w Cemat'70 wieloletnia przewodnicząca Komisji Kobiet OPZZ Msza święta żałobna odbędzie się 16 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00 w kościele Maryi Matki Zawierzenia przy Parafii św. Marii Magdaleny - ul Wólczyńska 64 w Warszawie. Po mszy - pogrzeb na Cmentarzu Wawrzyszewskim (naprzeciwko kościoła).  Szczere kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłej składa Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Bożenko, będzie nam Ciebie brakowało... Koleżanki i Koledzy z Zarządu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

Czytaj więcej