Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

29 sierpnia 2022

OPZZ: Folwark Zwierzęcy przed Pałacem Prezydenckim!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 r. podejmuje działania na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. Domagamy się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat po ukończeniu 55 roku życia oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat po ukończeniu 60 roku życia). W poniedziałek 5 września 2022 roku w godz. 14.00-15.30 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, organizujemy kolejne wydarzenie w sprawie emerytur stażowych – będzie nim publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści "Folwark zwierzęcy”. Zaapelujemy tym samym do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie interwencji w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych, które złożyły w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.), a także projektu ustawy złożonego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 14 grudnia 2021 r. Ponadto będziemy oczekiwać podjęcia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP prac nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, złożonym w Sejmie w dniu 30 września 2021 r. Program wydarzenia: 1. Wystąpienia na temat konieczności wprowadzenia emerytur stażowych. Przybliżenie dotychczasowych inicjatyw OPZZ zmierzających do zagwarantowania osobom z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę. 2. Odczytywanie przez związkowców z długim stażem pracy fragmentów powieści "Folwark zwierzęcy” George'a Orwella. Nawiążemy tym samym do wydarzenia, jakim jest organizowana w każdym roku akcja propagowania literatury, tzw. Narodowe Czytanie. Podczas Narodowego Czytania w dniu 3 września 2022 roku Prezydent będzie czytał rodakom „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, my z kolei przeczytamy Prezydentowi pouczającą powieść, która stała się elementem literackiego kanonu. Porusza ona m.in. problem konsekwencji ciężkiej, wieloletniej pracy bez gwarancji wytchnienia na emeryturze. 3. Złożenie przez OPZZ w Kancelarii Prezydenta petycji na rzecz ustanowienia emerytur stażowych wraz z egzemplarzem powieści "Folwark zwierzęcy”. Liczymy na Waszą obecność w dniu 5 września 2022 roku przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 48/50), godz. 14.00 - 15.30.

Czytaj więcej

26 sierpnia 2022

Kujawsko – Pomorskie: Stanowcze NIE dla fuzji szpitali

26 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie fuzji dwóch szpitali uniwersyteckich: Biziela i Jurasza w Bydgoszczy. Biuro Rady OPZZ Woj. Kujawsko-Pomorskiego Jak informuje Harald Matuszewski, przewodniczący Rady OPZZ Woj. Kujawsko – Pomorskiego, wiceprzewodniczący WRDS, Prezydium jednoznacznie sprzeciwia się połączeniu szpitali w jeden organizm, gdyż spowoduje to ograniczenie dostępności pacjentów do usług medycznych szpitali, a w szczególności dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wobec powyższego członkowie WRDS nie wyrażają zgody na połączenie obu placówek uwzględniając również fakt, że Rektor UMK nie przedstawił żadnych argumentów mimo, że zobowiązał się je przedstawić do końca sierpnia. – W interesie pacjentów województwa kujawsko – pomorskiego mówimy stanowcze NIE! – podkreśla Harald Matuszewski.

Czytaj więcej

26 sierpnia 2022

Dolnośląskie: WRDS o Odrze

24 sierpnia br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego pod przewodnictwem Andrzeja Otręby- szefa dolnośląskiej Rady OPZZ. Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Na spotkaniu omawiano następujące tematy: bieżąca sytuacja związana ze skażeniem Odry i działaniach administracji rządowej oraz Samorządu Województwa na Dolnym Śląsku związanych z zapewnieniem ochrony zasobów naturalnych oraz ludności; stan bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w bieżącym roku oraz wyzwaniami związanymi ze zmianami demograficznymi w województwie dolnośląskim; najważniejsze inwestycje na Dolnym Śląsku realizowane lub planowane przez GDDKiA, usprawnienie kolizyjnych skrzyżowań w Zgorzelcu. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zreferował zebranym bieżący stan zagrożenia związany z masowym śnięciem ryb w Odrze odnotowywanym od końca lipca br. oraz hipotezy dotyczące przyczyn takiej sytuacji. Sugerował, że są one złożone i trudno będzie jednoznacznie wskazać podmioty odpowiedzialne za skażenie rzeki. Tłumaczył także działania administracji rządowej związane z powyższym kryzysem. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przedstawił działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności inicjatywę stworzenia systemu monitorującego stan wody w Odrze oraz plan przywrócenia ekosystemu w rzece. Działania te mają być realizowane we współpracy z regionami nadodrzańskimi, naukowcami, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz organizacjami pozarządowymi. Na posiedzeniu przedstawiono również obecny stan negocjacji z KE dotyczących projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Został on przekazany do Komisji Europejskiej w przewidzianym terminie, tj. 15 marca 2022 r. W dniu 15 czerwca wszystkie regiony otrzymały uwagi do programu. Członkowie WRDS WD ustalili, że w formie apelu poddanego głosowaniu korespondencyjnemu wesprą działania Samorządu Województwa w prowadzeniu i jak najszybszym zakończeniu negocjacji z KE w sprawie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Członkowie Rady ustalili także, iż poprą działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dotyczące starań o zwiększenie funduszy na dużą liczbę mniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na Dolnym Śląsku, a mających poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

40 lat minęło

Andrzej Radzikowski i Mirosław Grzybek (przewodniczący FZZ „Metalowców i Hutników”) wzięli udział w uroczystości 40-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A. Biuro Prasowe OPZZ Przewodniczący organizacji - Kazimierz Kozieł przywitał gości zaproszonych na jubileuszowy festyn. Szef OPZZ przekazał na jego ręce okolicznościowy puchar dla Związku, a Mirosław Grzybek odczytał list gratulacyjny od członków Federacji. Goście podkreślali wyjątkowe zaangażowanie kęckich związkowców w działalność na rzecz praw pracowniczych w zakładach, a co najważniejsze jej skuteczność. Niesprzyjająca pogoda nie popsuła dobrego nastroju uczestników festynu. To zasłużona chwila relaksu dla pracowników Grupy Kęty zorganizowana przez ich Związek.

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

ZNP: pogotowie protestacyjne!

5 sierpnia 2022 roku Sejm głosami PiS i koalicjantów opowiedział się przeciwko poprawkom ZNP zmierzającym m.in do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń wszystkim nauczycielom od września br. Za odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek. 24 sierpnia br. Prezydium Zarządu głównego ZNP podjęło uchwałę o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego: Uchwała nr 22/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela Prezydium ZG ZNP postanawia: § 1 Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji. § 2 Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy.  § 3 Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego. za Prezydium Zarządu Głównego ZNP Sławomir Broniarz /-/ Prezes ZNP

Czytaj więcej

23 sierpnia 2022

Prezydium OPZZ: Kongres coraz bliżej

Posiedzenie Prezydium, obradującemu 23 sierpnia w warszawskiej siedzibie konfederacji, poświęcono kampanii sprawozdawczo – wyborczej przed X. Kongresem OPZZ, który odbędzie się 15 i 16 grudnia br. w Ożarowie Mazowieckim. Biuro prasowe OPZZ Prezydium przyjęło informację przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego o wynikach kampanii sprawozdawczo-wyborczej w radach powiatowych OPZZ zakończonej 30 czerwca br. Zapoznało się także z terminami branżowych zebrań organizacji członkowskich OPZZ, na których zostanie dokonany wybór delegatów na X Kongres. Dotyczy to ogólnokrajowych organizacji i zrzeszeń związków zawodowych, które liczą mniej niż tysiąc członków oraz zakładowych (międzyzakładowych) organizacji, które nie należą do zrzeszeń będących członkami konfederacji. Prezydium wysłuchało ponadto informacji o przebiegu negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego dotyczących założeń projektu budżetu państwa, uzgodnienia wysokości płacy minimalnej w 2023 r. i średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r. Informację przedstawił wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski (więcej o płacy minimalnej: https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-placy-minimalnej).

Czytaj więcej

22 sierpnia 2022

ZNP: apelujemy o współdziałanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń!

APEL O WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ WZROSTU WYNAGRODZEŃ ORAZ POPRAWĘ WARUNKÓW PRACY W OŚWIACIE  W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawek dotyczących 20 proc. wzrostu wynagrodzenia wszystkich nauczycieli, zwracamy się do związków zawodowych działających w oświacie o współdziałanie i współpracę na rzecz podwyższenia wynagrodzeń oraz poprawy warunków pracy w oświacie.  5 sierpnia 2022 roku Sejm głosami PiS i koalicjantów opowiedział się przeciwko poprawkom ZNP zmierzającym m.in do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń wszystkim nauczycielom od września br. Za odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek.  Mamy w Polsce rekordową inflację na poziomie prawie 16 proc. Nauczyciele coraz częściej podejmują decyzję o rezygnacji z zawodu a kandydatów chętnych do pracy z uczniami nie ma, dlatego pogłębiają się problemy kadrowe w szkołach i przedszkolach. W niedalekiej perspektywie braki kadrowe przyczynią się do spadku jakości kształcenia i pogłębiania nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży.  Dlatego wobec decyzji rządowej większości o braku 20 proc. podwyżek dla nauczycieli apelujemy do wszystkich organizacji związkowych, środowisk oświatowych a przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty o solidarne współdziałanie na rzecz podwyższenia wynagrodzeń naszej grupy zawodowej oraz poprawy warunków pracy i nauki w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.    Zachęcamy wszystkie związki zawodowe i środowiska oświatowe do podejmowania wspólnych działań na rzecz pracowników oświaty. Sławomir Broniarz /-/    Prezes ZNP   Sławomir Wittkowicz /-/   Przewodniczący WZZ „Forum – Oświata”   [Źródło: https://znp.edu.pl/apel-o-wspoldzialanie-na-rzecz-...)

Czytaj więcej

22 sierpnia 2022

OPZZ: Przyszłość należy do młodych

Przedstawiciel OPZZ, Łukasz Mycka gościł w sobotę (20.08) na Walnym Posiedzeniu Członków Młodej Lewicy. Biuro prasowe OPZZ OPZZ od lat walczy o to, by młodzi ludzie, którzy podejmują pracę byli godnie traktowani przez pracodawców. Centrala podejmuje liczne działania, m.in. walka z umowami śmieciowymi, akcje przeciwko bezpłatnym stażom, kampanie na rzecz wydłużenia urlopu wypoczynkowego oraz skrócenia czasu pracy. Każdy powinien pamiętać, że młodzi ludzie są przyszłością. OPZZ organizuje wiele szkoleń dla młodzieży, aby utrzymywać wielopoziomową komunikacje międzypokoleniową, tak, by młodzi mogli uczyć się z doświadczenia osób w pełni dojrzałych, jednocześnie pokazując jak efektywnie poruszać się w realiach XXI wieku. Przedstawiciel OPZZ podczas spotkania z członkami Młodej Lewicy mówił o realiach świata pracy oraz o działaniach i planach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych związanych z poprawą jakości pracy i płacy w Polsce. W wystąpieniu związkowca wybrzmiało także jak wielką rolę odgrywają związki zawodowe i dlaczego ważne jest, aby się w nich organizować.

Czytaj więcej

11 sierpnia 2022

Metalowcy i hutnicy o sytuacji w branży

26 lipca: w warszawskiej siedzibie FZZ Metalowców i Hutników w Polsce trwa posiedzenie Rady Federacji. Obradom przewodniczy Mirosław Grzybek. Gościem związkowców jest Andrzej Radzikowski - przewodniczący OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Jest to ostatnie posiedzenie organu statutowego, kończące I. kadencję Federacji w latach 2018 – 2022. Podsumowaniu kadencji towarzyszy dyskusja na temat sytuacji branży w obliczu niewygasającej pandemii COVID – 19 i działań wojennych w Ukrainie. Niepokój budzi systematycznie rosnąca inflacja i drożyzna. Przemysł stalowy cierpi ze względu na wysokie ceny węgla i energii elektrycznej. Słabnie popyt na jego wyroby - chodzi głównie o spadek produkcji samochodowej, wymuszonej brakiem półprzewodników. Wygaszanie pieców hutniczych jest równoznaczne z likwidacją miejsc pracy. Andrzej Radzikowski przedstawi informację nt. działalności Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczy w tym roku. Poinformuje o inicjatywach strony związkowej na rzecz ochrony miejsc pracy oraz także o aktywności organizacji związkowych w poszczególnych branżach, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu i sektora górniczo – energetycznego. Będzie też mowa o trudnej sytuacji budżetówki. Przypomnijmy: w lipcu OPZZ organizuje pikiety przed siedzibami urzędów wojewódzkich w całej Polsce, oczekując 20 % podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych. Podczas demonstracji w Poznaniu (23 lipca) Radzikowski przywołał zapewnienie rządzących, że przychody w tym roku za pięć pierwszych miesięcy były wyższe o 30 mld zł niż w roku ubiegłym. - To znaczy, że w Polsce są pieniądze, tylko muszą w końcu trafić do pracowników! – mówił szef OPZZ. Dotyczy to zatrudnionych we wszystkich branżach. 

Czytaj więcej

11 sierpnia 2022

Poznań, Warszawa, Zielona Góra: budżetówka protestuje

Sobota, 23 lipca, była pierwszym dniem manifestacji pracowników sfery finansów publicznych w stolicach województw. Związkowcy domagają się 20-proc. podwyżek. Pikiety przed Urzędami Wojewódzkimi koordynowane przez Rady Wojewódzkie OPZZ odbędą się w kolejnych miastach 28, 29 i 30 lipca. Biuro prasowe OPZZ Mimo upału, w dniu wolnym od pracy, w środku sezonu urlopowego związkowcy organizacji członkowskich OPZZ pikietowali przed siedzibami Urzędów Wojewódzkich w Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze. Obecni byli między innymi przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP. W Poznaniu byli też reprezentanci ZZ Pracowników ZOO „Razem", ZZ Pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu i pracowników gospodarki komunalnej. Na transparentach widniały hasła: "Mamy dość biedapłacy! Godziwa praca, a nie jałmużna". - Nasze wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji - mówiła wiceprzewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu Elżbieta Aleksandrowicz. - Od zeszłego roku, kiedy była jeszcze zerowa inflacja, domagaliśmy się 12-procentowych podwyżek w sądownictwie. Nie dostaliśmy ich w zeszłym roku. W tym roku dostaliśmy średnio około 4,4 procent przy inflacji powyżej 13 procent. Obecnie jest 15,5 więc traktujemy te 4,4 procenta jako zaliczkę – deklarowała Aleksandrowicz. Wśród pikietujących przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu obecny był Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Podkreślił, że akcja protestacyjna ma pokazać niezadowolenie z zaproponowanych na przyszły rok podwyżek dla budżetówki. - Rząd proponuje w sferze budżetowej niecałe 8 procent podwyżki - mówił Radzikowski -To jest na poziomie prognozowanej na przyszły rok inflacji, a my się pytamy - gdzie tegoroczna inflacja? W sferze finansów publicznych następuje spadek płacy realnej! Radzikowski wskazał, że rząd chwali się, że dobrze gospodaruje budżetem, że przychody w tym roku za pięć pierwszych miesięcy były wyższe o 30 mld zł niż w roku ubiegłym. - To znaczy, że są pieniądze dla pracowników, tylko trzeba je w końcu dać pracownikom, a nie rozdawać na lewo i prawo! W Polsce są pieniądze, tylko muszą w końcu trafić do pracowników! – punktował szef OPZZ. W warszawskiej pikiecie udział wzięli przewodniczący i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych należących do Rady Mazowieckiej OPZZ, członkowie Rady OPZZ woj. mazowieckiego i Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej, członkowie mazowieckich Rad Powiatowych OPZZ, Prezesi Zarządów Powiatowych i Miejskich Związku Nauczycielstwa Polskiego z Prezesem Okręgu Mazowieckiego ZNP na czele. Obecni byli także wiceprzewodniczący OPZZ – Piotr Ostrowski i Sebastian Koćwin. Manifestanci przekazali petycję na ręce wojewodów wielkopolskiego, mazowieckiego i lubuskiego. Czytamy w niej między innymi: - Protest jest skutkiem niezadowolenia, rosnącej frustracji oraz rozczarowania różnych grup zawodowych dbających o zdrowie, wykształcenie, bezpieczeństwo, obsługę  w urzędach państwowych i samorządowych oraz rozwój kulturalny społeczeństwa z decyzji Rady Ministrów, aby średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku wyniósł w ujęciu nominalnym tylko 107,8 proc. przy prognozowanym wskaźniku inflacji w wysokości 107,8 proc. Decyzja ta oznacza, że realny wzrost płac w przyszłym roku wyniesie 0 proc.! Taki scenariusz jest nieakceptowalny, ponieważ inflacja w 2023 r. będzie wyższa niż 7,8 proc.! (…) - Podkreślamy, że siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej od dłuższego czasu zmniejsza się. W pierwszym kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w państwowej sferze budżetowej zmniejszyło się realnie o 3,6 proc. (kw/kw). Przyczyną tego jest blisko 16-procentowa inflacja, która wciąż rośnie, jak również zamrożenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. Przyznanie niektórym pracownikom symbolicznej podwyżki w wysokości 4,4 proc. i odmrożenie funduszu nagród nie jest jednak w stanie zrekompensować drastycznego wzrostu cen w 2022 r. (…) - Zaprojektowana podwyżka wynagrodzeń w wysokości 7,8 proc. jest skrajnie niekorzystna dla pracowników sfery finansów publicznych. (…) - OPZZ wraz z pozostałymi reprezentatywnymi centralami związkowymi zaproponowało wzrost płac o co najmniej 20 proc. Nie jest to wygórowane i nierealistyczne oczekiwanie w sytuacji, gdy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń był zamrożony przez wiele lat a wydajność pracy wciąż przewyższa dynamikę wzrostu płac.

Czytaj więcej