Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

13 listopada 2023

Projekt "Skuteczne związki zawodowe w nowym cyfrowym świecie pracy"

31 października odbyło się spotkanie otwierające projekt: "Skuteczne związki zawodowe w nowym cyfrowym świecie pracy" (“Effective trade unions in the new digital world of work”). OPZZ - lider projektu – oraz przedstawiciele ze strony Partnerów i Partnerów Stowarzyszonych z Belgii, Węgier, Malty, Rumunii, Serbii i Turcji brali aktywny udział w spotkaniu. Jednym z kluczowych punktów wydarzenia było przedstawienie celów projektu, oczekiwanych rezultatów, harmonogramu pracy, zaplanowanych dat i treści wydarzeń projektowych oraz oczekiwanych wyników.  Omówiono także szczegóły kolejnych kroków, jakie zostaną podjęte w projekcie.  Prezentacja ze spotkania TUTAJRaport ze spotkania TUTAJ

Czytaj więcej