Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

27 czerwca 2023

Czterodniowy tydzień pracy już wkrótce?

Czterodniowy tydzień pracy już za 5 lat? Tego chce ponad 26 proc. pracowników w Polsce! Wyniki najnowszego badania ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View”  pokazują, że ponad 1/4 badanych spodziewa się, że w ciągu najbliższych pięciu lat pięciodniowy tydzień pracy będzie już przeszłością. Czy rzeczywiście tak się stanie? Czterodniowy tydzień pracy ratunkiem dla wypalonych zawodowo pracowników? Rok 2023 jest rokiem rewolucyjnych zmian w prawie pracy. 26 kwietnia weszła w życie unijna dyrektywa work-life balance, która ma na celu pomóc osobom aktywnym zawodowo w łączeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. Czterodniowy tydzień pracy z pewnością ułatwiłby utrzymanie zdrowego balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym.  W tym kontekście coraz częściej mówi się także o zdrowiu psychicznym Polaków. W dzisiejszym świecie zaburzenia psychiczne są bardzo mocno powiązane również z sytuacją zawodową. Tylko w 2020 roku zaburzenia i dolegliwości natury psychicznej były powodem aż 27,6 mln dni nieobecności pracowniczych w Polsce. Polacy są wypaleni zawodowo, a problem ten tylko pogłębiła pandemia COVID-19. Zmiany w postaci czterodniowego tygodnia mogłyby mieć więc pozytywny wpływ również na kondycję psychiczną pracowników. Czterodniowy tydzień pracy: realna szansa czy tylko pieśń przyszłości? Choć wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy wciąż może wydawać się mało realne, to wyniki badania ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View” pokazują, że chcą tego pracownicy na całym świecie, także w Polsce. Aż 25,79 proc. badanych pracowników uważa, że skrócenie czasu pracy do czterech dni w tygodniu za pięć lat będzie już normą. Czy rzeczywiście tak się stanie, pokażą najbliższe lata oraz nowe tendencje na rynku pracy.

Czytaj więcej

03 stycznia 2023

Zmiany w Kodeksie Pracy: szansa na 35 dni wolnego jeszcze w tym roku

Pracownicy mogą zyskać dodatkowe dni wolne jeszcze w tym roku. Już wkrótce rząd ma zająć się nowelizacją Kodeksu pracy, która ma ułatwić osiągnięcie work-life balance, czyli łączenie pracy zawodowej z życiem osobistym. Jeśli prace legislacyjne zakończą się uchwaleniem reformy, Polki i Polacy mogą liczyć nawet na 35 dni wolnego.  Biuro prasowe OPZZ Nowelizacja Kodeksu pracy jeszcze w tym roku? Jeszcze w 2023 roku może czekać nas rewolucja w Kodeksie pracy. Czego mogą spodziewać się pracownicy? Trwające prace legislacyjne obejmują m.in. urlop z tytułu siły wyższej, urlop opiekuńczy oraz zmiany w urlopach rodzicielskich, w ramach których oprócz 20 lub 26 dni i dwóch dni opieki nad dzieckiem pracujący mogą zyskać nawet 35 dni wolnego.  Projekt zmian w Kodeksie pracy zakłada: 5 dni dodatkowego urlopu opiekuńczego na członka rodziny lub osobę wymagającą opieki zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym 2 dni wolnego (lub 16 godzin) w przypadku sytuacji losowej, np. pilnej i nieprzewidzianej sprawy rodzinnej Dwa nowe rodzaje urlopu mogą zwiększyć ilość dni wolnych o 7 dni. Niektórym pracownikom może wówczas przysługiwać nawet 35 dni w roku, tj. 26 dni urlopu wypoczynkowego, pięć dni opiekuńczego, dwa dni zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej i dwa na opiekę nad dzieckiem do lat 14). Uwaga: nowe urlopy nie będą jednak w pełni płatne. Przypomnijmy, że OPZZ od dawna postuluje wprowadzenie urlopu w wymiarze 35 dni dla wszystkich pracowników. Więcej o 21 postulatach OPZZ TUTAJ Co jeszcze w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy? Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada jeszcze inne zmiany, które dotyczą nie tylko urlopów i dodatkowych dni wolnych do pracownika. Nowy Kodeks Pracy zakłada: wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni w po narodzinach jednego dziecka i z 34 do 43 tygodni w przypadku dzieci urodzonych z ciąży mnogiej dłuższy urlop ojcowski - do 9 tygodni urlopu ojcowskiego tylko dla ojców, co oznacza, że nie będą mogli przekazać mamie dziecka zmiany w okresie próbnym - będzie można zawrzeć go na 1 miesiąc w przypadku umowy o pracę zwartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy lub na 2 miesiące w przypadku umowy o pracę zwartej na czas określony na co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy możliwość pracy u dwóch pracodawców jednocześnie - pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub innym stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy możliwość elastycznego czasu pracy dla rodziców - w przypadku dzieci do 8. roku życia U podstaw zmian w Kodeksie pracy nowa unijna dyrektywa Projekt ustawy ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186 z 11.07.2019, s. 105) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 188, str. 79). Te dwie dyrektywy miały wejść w życie już od sierpnia 2022 roku, ale jak do tej pory nie zostały wdrożone do polskiego prawa pracy. Prace nad nowymi przepisami mają rozpocząć się już wkrótce, a nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej