Posiedzenie zespołu OPZZ ds. sprawiedliwej transformacji