18 kwietnia - Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego