Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego