Międzyzakładowa Komisja NSZZ Pracowników H. Cegielskim – Poznań SA Metalowcy zdecydowała o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą. Związkowcy żądają H. Cegielski – Poznań SA (HCP) wzrostu wynagrodzeń o 800 zł brutto.

Biuro Prasowe OPZZ


Związkowcy żądają również średniego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł brutto na pracownika – tymi środkami dysponowałby pracodawca. Chcą, by postulowane podwyżki weszły w życie od 1 lipca br. Swoje żądania uzasadniają „niesłychanie wysoką inflacją i niespotykanymi dotychczas wysokimi kosztami życia”. Wynagrodzenia powinny być zaś na takim poziomie, by pozwalały zaspakajać podstawowe potrzeby życiowe pracowników i ich rodzin.

Obok Metalowców do sporu przystąpiły pozostałe organizacje związkowe działające w H. Cegielski: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w H. Cegielskim – Poznań SA, Komisja Międzyzakładowa KNSZZ Solidarność-80 przy H. Cegielski – Poznań SA, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników H. Cegielski – Poznań SA Organizacja Międzyzakładowa i Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza przy H. Cegielski – Poznań SA.