Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (organizacja członkowska OPZZ) zwrócił się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań, które poprawią warunki pracy i płacy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To już kolejny apel w tej samej sprawie. Załoga oczekuje podwyżek – godnej pracy i płacy.

Biuro Prasowe OPZZ

Związkowcy zwracają uwagę, że wieloletnia polityka kadrowo-płacowa w ZUS (podwyższanie płacy minimalnej bez proporcjonalnego zwiększania środków na fundusz wynagrodzeń) prowadzi do spłaszczenia wynagrodzeń pomiędzy pracownikami zatrudnianymi obecnie a tymi, którzy mają długi staż pracy. Związkowcy nie zgadzają się także na podawanie wysokości przeciętnej płacy, bo to zniekształca obraz rzeczywistych zarobków w tej instytucji.

Ni bez wpływu na emocje pracowników ZUS jest poziom inflacji w naszym kraju. Brak podwyżek i galopujący wzrost cen rodzą rozgoryczenie, frustracje i determinację. Dodatkowo niski poziom wynagrodzeń powoduje, że brakuje chętnych do pracy w ZUS. 


Pismo związkowców