Na wniosek OPZZ skierowano wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbędą się 2 marca, w sprawie zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej.

Biuro prasowe OPZZ

20 lutego Zakładowe Organizacje Związkowe działające w FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała zostały poinformowane o rozpoczęciu procesu zwolnień grupowych z zakładzie produkującym silniki spalinowe do samochodów osobowych. Zwolnienia mają objąć aż 300 osób z 800-osobowej załogi FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała. Za główne przyczyny takiej decyzji podano "konieczność zmniejszenia mocy produkcyjnych, zakończenie produkcji silnika Twin Air oraz optymalizację produkcji silnika GSE".

Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiH) i członek RDS złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, zaznaczył, że w informacji skierowanej do pracowników zakładu dyrekcja odnosi się do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2 oraz zakazu rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku.

Oznacza to, że z mapy gospodarczej Polski może zniknąć wówczas nawet kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, w której pracuje dziś ponad 200 tys. osób. Strona związkowa chce, aby transformacja tej sfery dokonała się w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Zarząd FZZMiH apeluje o rozmowy ws. zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej podczas czwartkowego (2 marca br.) posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Wnioskuje też, aby w obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu, aby rozpocząć dyskusję dotyczącą wypracowania strategii rozwoju elektromobilności w Polsce.