21 lutego odbyło się posiedzenie Rady OPZZ woj. dolnośląskiego. W pierwszej części obrad Okręgowy Inspektor Pracy Pani Małgorzata Łagocka złożyła sprawozdanie z działalności OIP w 2022 r. W dyskusji członkowie rady podnosili min. sprawy dotyczące mobbingu, dyskryminacji, dodatków do minimalnego wynagrodzenia, układów zbiorowych pracy. W wyniku dyskusji Rada przyjęła stanowisko, z którego treścią można zapoznać się TUTAJ.

Ponadto Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe przedstawione przez przewodniczącego Andrzeja Otrębę.

W sprawach bieżących przewodniczący Rady omówił m. in.:

-proces zbierania podpisów pod projektem ustawy ,,Renta Wdowia”,

-projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

-planowane obchody Święta Pracy,

-działalność WRDS,

-rekomendacje OPZZ w sprawie wskaźnika przyrostu wynagrodzeń,

-stan uzwiązkowienia.