Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

27 czerwca 2022

VIII Krajowy Zjazd Delegatów ZZiT

4 czerwca 2022 roku odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, na który zaproszonym gościem był Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski. Podczas spotkania odbyły się wybory przewodniczącego związku. Został nim Piotr Sadowski. Biuro Prasowe OPZZ W dniu 24 czerwca w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu i wybrano nowe władze Związku na kolejną pięcioletnią kadencję. Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników ponownie został wybrany Piotr Sadowski. W skład Zarządu Krajowego ZZIT zostali wybrani:1. Mierzejewski Zygmunt – wiceprzewodniczący ds. dialogu społecznego2. Koźmiński Andrzej – wiceprzewodniczący ds. programowych i sekcji branżowych3. Tymcio Mirosława – wiceprzewodnicząca ds. finansowych4. Hyjek Janusz – wiceprzewodniczący ds. administracyjnych – Sekretarz5. Bąk Agnieszka – członek prezydium ds. prawno-organizacyjnych6. Illek Arkadiusz – członek prezydium ds. informacji i komunikacji elektronicznej7. Bałuta Wojciech8. Czajkowski Leszek9. Paczyńska Teresa10. Florjańczyk Jarosław11. Danik Zygmunt12. Mielczarek Zdzisław13. Paciulan Grzegorz14. Mocek-Selega Elżbieta15. Leszcz-Cimoszko Katarzyna16. Kulej Wojciech17. Szewczyk Krzysztof18. Szlachcikowski Zygmunt19. Wyskwar Renata20. Olszak Robert21. Pierzchot Ireneusz W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT weszli:1. Rycko Janusz – przewodniczący2. Stachowiak Grzegorz3. Tomaszewski Grzegorz4. Kuczyński Marek [Źródło: zzit.org.pl] [Fot: zzit.org.pl]

Czytaj więcej

24 czerwca 2022

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: Kolejny krok Związku Zawodowego Symetria! Konferencja prasowa 23.06.2022 r.

Przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających urzędników wciąż walczą o podwyżki Fot. Monika Smolik / Olsztyn.com.pl                23 czerwca (czwartek) 2022 r. odbyła się kolejna już konferencja przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających urzędników miejskich. Konflikt z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem trwa od kilku miesięcy i zaostrza się. - Chcemy rozmawiać, chcemy dialogu, a jednocześnie tego dialogu na temat podwyżek oczekujemy od drugiej strony, od pana prezydenta miasta. Tym bardziej, że w ostatnim czasie nasilają się represje wobec pracowników, którzy biorą udział w sporze zbiorowym – powiedział Jarosław Szunejko, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Związkowcy uważają, że ich pracodawca stosuje wobec nich represje, czego przykładem jest zwolnienie jednej z pracownic, która była odpowiedzialna za organizację protestów. Sprawa trafiła do sądu. Przewodnicząca Związku Zawodowego „Symetria” Ewa Wyka skrytykowała także powstanie w Urzędzie Miasta nowego związku zawodowego „Specjaliści”, do którego o dziwo należy kadra kierownicza pracowników Urzędu Miasta. Aktualnie po mieście krąży samochód z banerem, na którym widnieje podobizna prezydenta Piotra Grzymowicza, to kolejna forma manifestacji niezadowolenia urzędników. Związki mówią, że koszt wynajęcie takiego samochodu to około 800 zł za miesiąc. Pieniądze na ten cel pochodzą ze składek członków. Baner ma jeździć tak długo, dopóki prezydent nie porozmawia ze związkowcami i nie przedstawi konkretnych propozycji. Związki zawodowe będą walczyć do końca i jak już wcześniej wspomniały biorą pod uwagę wszystkie formy protestu! 

Czytaj więcej

20 czerwca 2022

Opole: Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy

W Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu 15 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel podziękował kierownictwu za przeprowadzenie tak ważnego konkursu. Zgodnie z regulaminem, kandydatury Społecznych Inspektorów Pracy zgłaszały do konkursu organizacje związkowe. Rada OPZZ Woj. Opolskiego Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i przyznała: I miejsce -Dariuszowi Góreckiemu (OPZZ) wydziałowemu SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach, II miejsce - Piotrowi Pawlakowi (Forum) wydziałowemu SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach oraz III miejsce -  Andrzejowi Śliwickiemu (Forum) wydziałowemu SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach. - Praca Społecznych Inspektorów Pracy w zakładach pracy jest bezcenna - powiedział podczas obrad komisji konkursowej przewodniczący Wojciech Rajchel.  Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Rada OPZZ Województwa Opolskiego zaplanowała w tym roku aż 4 moduły szkoleniowe z zakresu społecznej inspekcji pracy. Pierwsze szkolenie odbyło się 1 czerwca br. w Prudniku. Wzięło w nim udział ok. 40 osób. Prowadzili je inspektorzy: Anna Wacławik oraz Mirosław Marszałek. Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Opolskiego przekazał prowadzącym szkolenie wyrazy uznania.

Czytaj więcej

13 czerwca 2022

30 lat ZZG w Polsce

11 czerwca br. górnicy obchodzili trzydziestolecie swojej organizacji związkowej. W salach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej spotkali się zasłużeni związkowcy, byli przewodniczący ZZG Jan Kisieliński i Andrzej Chwiluk oraz zaproszeni goście. Powitał ich Dariusz Potyrała, szef ZZG.  Biuro Prasowe OPZZ Na uroczystość przybyli także: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy, Piotr Pyzik, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł Marek Wesoły, Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, duszpasterz ludzi pracy ks. Ireneusz Tatura, dyrektorzy i prezesi urzędów, spółek i instytucji górniczych, samorządowcy, przedstawiciele urzędów i firm partnerskich oraz fundacji, prezesi, dyrektorzy kopalń, zakładów górniczych i energetycznych jak również firm okołogórniczych.  Gośćmi uroczystości byli również Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ i Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca konfederacji. Radzikowski w swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze fakty, zasługi i osiągnięcia ZZG, podkreślając determinację działaczy związkowych w walce o prawa pracownicze górników. W jego opinii Związek cechuje się szczególną otwartością na konstruktywny dialog. Przewodniczący OPZZ wręczył kilkunastu górnikom Honorowe Odznaki OPZZ za efektywną pracę związkową. Na ręce Dariusza Potyrały przekazał okolicznościową plakietę z okazji jubileuszu Związku. W trakcie uroczystości Barbara Popielarz została uhonorowana Złotą Odznaką ZZG. Wiceprzewodnicząca OPZZ jest reprezentantką pracowników górnictwa miedziowego (Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego). O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Górnicza Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej SA pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.

Czytaj więcej

13 czerwca 2022

Prezydium ZZM na nową kadencję

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM), który odbył się w Spale w dniach 9-10 czerwca br., wybrał władze organizacji na nową, IX kadencję. W zjeździe uczestniczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Komunikat prasowy ZZM Radę IX kadencji tworzą: - Leszek Miętek – Prezydent ZZM, - Sławomir Centkowski – wiceprezydent ZZM, - Krzysztof Ciećka – wiceprezydent ZZM, - Tomasz Pietrek – wiceprezydent ZZM. Wśród nadrzędnych celów działań organizacji w IX kadencji Krajowy Zjazd Delegatów wskazał m.in.: ochronę miejsc pracy i godnego wynagrodzenia, szczególnie w kontekście możliwego kryzysu gospodarczego, poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ustawę o czasie pracy maszynisty, niewygaszanie emerytur pomostowych. Władze ZZM spotkały się także z zaproszonymi gośćmi. Do Spały przyjechali m.in.: przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, szef PKP SA Krzysztof Mamiński oraz prezesi spółek: PKP Intercity - Marek Chraniuk, Polregio – Artur Martyniuk, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – Maciej Lignowski, Łódzka Kolej Aglomeracyjna – Janusz Malinowski, Koleje Wielkopolskie – Marek Nitkowski, PKP Cargo Service – Robert Szydlik, członek zarządu PKP Cargo Marek Olkiewicz.

Czytaj więcej

11 czerwca 2022

VIII Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Totalizatora Sportowego

VIII zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Totalizatora Sportowego odbył się 10 czerwca br. Delegaci wybrali nowe władze Związku. Nowym przewodniczącym został Rafał Muzalewski. Zastąpił on na stanowisku Marka Jałoszyńskiego.  Gratulujemy!

Czytaj więcej

10 czerwca 2022

Dolnośląskie: spotkanie z przewodniczącym RDS

Szef OPZZ, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego (RDS) Andrzej Radzikowski był gościem uczestników związkowego szkolenia w Szklarskiej Porębie. Biuro Prasowe OPZZ Organizatorem cyklicznych szkoleń w karkonoskim uzdrowisku jest Rada OPZZ Woj. Dolnośląskiego, a ich gospodarzem przewodniczący Rady – Andrzej Otręba. 8 czerwca br. w Ośrodku Wypoczynkowym Sudety, szef OPZZ rozmawiał ze związkowcami z dolnośląskich zakładów pracy. Jako przewodniczący RDS, przybliżył problematykę prac Rady. Skupił się na najbardziej palących problemach: inflacji, drożyźnie, rosnącym oprocentowaniu rat kredytów. Mówił o propozycjach rozwiązań składanych przez stronę związkową na forum RDS. Przewodniczącemu konfederacji towarzyszyła Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia w centrali OPZZ, która omówiła wybrane zagadnienia z obszaru polityki społecznej i usług publicznych.

Czytaj więcej

08 czerwca 2022

Wypadek w Bogdance. Zginął 35-letni górnik

W kopalni Bogdanka doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zginął 35-letni górnik, a dwóch innych trafiło do szpitala. Biuro Prasowe OPZZ W środę, 8 czerwca br., ok. godz. 8 rano w kopalni Bogdanka doszło do wypadku, w którym zginął 35-letni górnik. Mężczyzna od 8 lat był związany z Bogdanką. W środę pracował przy udrażnianiu zbiornika retencyjnego na głębokości 960 metrów. W trakcie tych prac do przestrzeni wyrobiska pod zbiornikiem wydostało się 400 ton urobku. 35-latek został pochwycony przez tę masę skalną i uwięziony w niej. Trzem górnikom, którzy z nim pracowali, udało się uciec. Dwóch z nich trafiło do szpitala. Ich stan jest określany jako dobry. Czwartemu – nic się nie stało. OPZZ łączy się w smutku z rodziną górnika, który zginął w wypadku w kopalni Bogdanka. Wyrazy naszego współczucia.

Czytaj więcej

08 czerwca 2022

75 lat kopalni Turów

Kopalnia Turów obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia polskości. 18 czerwca 1947 r., kopalnia zwana pierwotnie Graniczna, przeszła na własność Polski. Z tej okazji 3 czerwca br. odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie zakładu, w którym rozpoczęła się historia polskiego górnictwa węgla brunatnego. W jubileuszowej gali wziął udział Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Biuro Prasowe OPZZ Szef OPZZ w swoim wystąpieniu przypomniał, że geneza zakładu sięga XVIII wieku, ale szybki rozwój kopalni i elektrowni rozpoczął się 75 lat temu. - Jesteście największym pracodawcą w regionie. To powód do dumy, ale i odpowiedzialność. Kompleks energetyczny Turów wpisał się na trwałe w gospodarkę regionu i kraju. Ma liczący się udział w produkcji energii elektrycznej – mówił Radzikowski. Wskazał, że najważniejszym kapitałem Turowa jest załoga i właśnie dlatego wszelkie przemiany powinny odbywać się z jej poszanowaniem. - Niestety w polskiej praktyce restrukturyzacja to głownie redukcja zatrudnienia – powiedział przewodniczący OPZZ. - Stan waszej załogi także zmniejszył się na przestrzeni czasu. Jako strona społeczna uważamy, że warunki restrukturyzacji muszą być owocem mądrego i efektywnego dialogu przedstawicieli załogi i zarządu – podkreślił. Andrzej Radzikowski - pełniący w tym roku funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego - stwierdził, że dialog społeczny jest tarczą chroniącą ludzi przed nadmiernie negatywnymi skutkami zmian i daje szansę na optymalizację rozwiązań. W jego opinii przed stronami dialogu społecznego: związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem stoi teraz wiele wyzwań. Jednym z nich jest transformacja energetyczna, konieczność zamykania kopalń i budowa nowych systemów produkcji energii elektrycznej. To wynik przyjętych przez organy Unii Europejskiej z udziałem Polski celów klimatycznych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i powstrzymanie zmian klimatycznych jest też oczekiwaniem polskiego społeczeństwa. Według Radzikowskiego jest jednak kilka przesłanek, które każą zastanowić się czy wygaszanie polskiej energetyki węglowej i wydobycia węgla powinny przebiegać tak szybko. Wojna na Ukrainie pokazała, że dążenie do samowystarczalności energetycznej winno mieć wagę bezpieczeństwa państwa. - Nie może być tak, że ograniczamy wydobycie węgla szybciej niż aktualne potrzeby i w zamian zwiększamy import. A tak się działo w ostatnich latach – zauważył przewodniczący OPZZ i RDS. - Węgiel nie zniknie z europejskiego miksu energetycznego natychmiast po zamknięciu polskich kopalń – podkreślił. Andrzej Radzikowski poinformował zebranych, że w Radzie Dialogu Społecznegoo trwają rozmowy o potrzebie zmian w polskiej polityce energetycznej. Prace te będą kontynuowane. W swoim wystąpieniu szef OPZZ pokreślił, że nawet w gospodarce rynkowej państwo ma obowiązek dbać o rozwój regionów i tworzenie nowych miejsc pracy. Szczególnie w miejsce likwidowanych. W jego przekonaniu polski rząd ma do tego wiele skutecznych narzędzi: - Od wejścia Polski do Unii Europejskiej otrzymujemy gigantyczne środki finansowe na wsparcie rozwoju gospodarczego i unowocześnienie gospodarki – przypomniał. - Jest też pytanie o wykorzystanie opłat za emisję CO2. Od polityków Unii Europejskiej i polskich oczekujemy mądrości i umiejętności strategicznego myślenia, ale też cierpliwości w prowadzeniu dialogu społecznego, rozwiązywaniu konfliktów bez niepotrzebnych protestów społecznych.  Kończąc wystąpienie Andrzej Radzikowski życzył pracownikom KWB Turów jasnych perspektyw i spokojnej przyszłości w zdrowiu i dobrobycie. Jubileuszowe obchody były okazją do wyrażenia wdzięczności pokoleniom górników z Turowa, szczególnie obecnym na gali jubilatom, a także uhonorowania medalami branżowymi i państwowymi. Minister Aktywów Państwowych w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa nadał pracownikom kopalni Turów odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa RP. W uroczystości, oprócz pracowników Turowa na czele z Sławomirem Wochną, dyrektorem zakładu, wzięli udział przedstawiciele rządu, wojewódzkie i lokalne władze samorządowe, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, przedstawiciele Grupy PGE na czele z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a także Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Andrzejem Legeżyńskim, prezesem Zarządu. Jubileuszową galę uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Górniczej Kopalni Turów. Z okazji jubileuszu wydano również album fotograficzny pt. 75-lecia polskiego Turowa.

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

Warmińsko-Mazurskie: Nic nie powstrzyma Symetrii

Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miasta Olsztyna Symetria dotrzymał słowa. Związkowcy obiecali, że w wypadku braku porozumienia w walce o podwyżki i jasno określone warunki zatrudnienia podejmie kolejny krok! Oto i on - mobilny billboard poruszający się po olsztyńskich ulicach, który Informuje o zarobkach prezydenta Olsztyna. Biuro Rady OPZZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego Przypomnijmy: około 1200 pracowników olsztyńskiego ratusza i jednostek podległych walczy o wyższe pensje. Podwyżka proponowania przez prezydenta Olsztyna (300 zł brutto) nie spełnia ich oczekiwań. Ewa Wyka, przewodnicząca ZZ Symetria podkreśla, że związkowcy chcą systemowych zmian w sposobie wynagradzania pracowników urzędu miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, miejskich żłobków i Domu Kombatanta. Jarosław Szunejko, przewodniczący Rady OPZZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego, odnosząc się do negocjacji powiedział: – Jesteśmy zdeterminowani, ale i gotowi na kompromis.  Spór związkowców z prezydentem Olsztyna  o podwyższenie wynagrodzeń trwa już jedenasty miesiąc.

Czytaj więcej