Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

07 czerwca 2022

Spór zbiorowy w HCP

Międzyzakładowa Komisja NSZZ Pracowników H. Cegielskim – Poznań SA Metalowcy zdecydowała o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą. Związkowcy żądają H. Cegielski – Poznań SA (HCP) wzrostu wynagrodzeń o 800 zł brutto. Biuro Prasowe OPZZ Związkowcy żądają również średniego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł brutto na pracownika – tymi środkami dysponowałby pracodawca. Chcą, by postulowane podwyżki weszły w życie od 1 lipca br. Swoje żądania uzasadniają „niesłychanie wysoką inflacją i niespotykanymi dotychczas wysokimi kosztami życia”. Wynagrodzenia powinny być zaś na takim poziomie, by pozwalały zaspakajać podstawowe potrzeby życiowe pracowników i ich rodzin. Obok Metalowców do sporu przystąpiły pozostałe organizacje związkowe działające w H. Cegielski: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w H. Cegielskim – Poznań SA, Komisja Międzyzakładowa KNSZZ Solidarność-80 przy H. Cegielski – Poznań SA, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników H. Cegielski – Poznań SA Organizacja Międzyzakładowa i Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza przy H. Cegielski – Poznań SA.

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

OPOLSKIE, PRUDNIK: KOLEJNE SZKOLENIA DLA SIP

Społeczni Inspektorzy Pracy z Opolszczyzny podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniu zorganizowanym przez Radę OPZZ Woj. Opolskiego. 31 maja br. i 1 czerwca br. w Prudniku rozmawiano o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prawnych zagadnieniach ochrony pracy oraz dopuszczalnych formach kontroli pracownika. Biuro Rady OPZZ Woj. Opolskiego Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK  zrealizował szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Alina Niplowicz omówiła tematykę powszechnego systemu oszczędzania dla pracowników realizowanego przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Anna Wacławik z Państwowej Inspekcji Pracy (OIP w Opolu) przedstawiła uprawnienia Społecznych Inspektorów Pracy, m.in. formułowanie zaleceń i uwag SIP oraz wniosków do PIP. Przypomniała również zasady postępowania Społecznych Inspektorów. W tej części warsztatów wyszczególniono także czynniki, które kształtują kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie zarówno na poziomie zarządzających, jak i pracowników. Mirosław Marszałek (OIP w Opolu) zajął się zagadnieniem kontroli w zakładzie pracy. Wskazał zakres kontroli, jaki pracodawca może stosować w firmie i przypomniał prawa oraz obowiązki pracowników. W tym kontekście omówiono zagadnienia ochrony praw pracowniczych w świetle zapisów Konstytucji RP i prawa cywilnego. Przypomniano zasady organizowania kontroli w przedsiębiorstwie, w szczególności zaś pracowników. Prowadzący szkolenie wskazał podstawy prawne kontroli telefonów i połączeń telefonicznych, komputerów, internetu i poczty elektronicznej. Mówiono także o monitoringu wizyjnym w zakładzie pracy w ujęciu przepisów Kodeksu pracy, a także o innych przepisach prawa regulujących m.in. kontrolę spożycia alkoholu lub substancji odurzających w pracy. Poruszono także zagadnienia związane z kontrolą pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego. Ponadto zajmowano się orzecznictwem sądowym dotyczącym kontroli szafek pracowniczych. 

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

Warmińsko-Mazurskie: Kolejny etap walki Związku Zawodowego Urzędu Miasta Olsztyna o podwyżki i jasne warunki zatrudnienia.

Związek Zawodowy Urzędu Miasta Olsztyna "Symetria" mówił, że gdy w walce o podwyżki i jasne warunki zatrudnienia nie będzie porozumienia, podejmie kolejny krok! Oto i on, BILLBOARD jeżdżący po olsztyńskich ulicach, który informuje o zarobkach prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, które mają być nawet wyższe od wynagrodzenia prezydenta Miasto Stołeczne Warszawa, Rafał Trzaskowski.  Związkowcy nieustannie walczą i nic ich nie powstrzyma!

Czytaj więcej

03 czerwca 2022

Lubelskie: młodzi związkowcy chcą działać

W siedzibie wojewódzkiej Rady OPZZ 2 czerwca br. odbyło się spotkanie młodych działaczy z zakładowych organizacji związkowych na Lubelszczyźnie. Szkolenie pt. Młodzi w związkach zawodowych prowadził Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego Związkowcy ze ZZ „Metalowcy” reprezentujący PZL Świdnik SA oraz przedstawiciele organizacji działających w Zakładach Azotowych w Puławach, w Zakładzie Energetycznym w Lublinie i Radzyniu dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozyskiwania nowych członków związków zawodowych. Z ich wypowiedzi wynika, że młodzi związkowcy dostrzegają wagę swojej roli w organizacjach, a nawet upominają się o respektowanie ich zdania i spojrzenia na sprawy związkowe. Młodzi związkowcy uważają, że trzeba się spotykać i rozmawiać, ponieważ dyskusja i wymiana doświadczeń prowadzona w gronie reprezentantów różnych branż to jedna z bardziej efektywnych form pracy związkowej. Podkreślali, że motywacja do działania w grupie to istotny element drogi do aktywnego członkostwa w organizacji związkowej.

Czytaj więcej

01 czerwca 2022

Podlaskie: debaty wojewódzkiej Rady OPZZ

27 maja br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem Jarosława Niczewskiego. Biuro Rady OPZZ Woj. Podlaskiego Zebrani zapoznali się z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych przekazanymi prze p. Aleksandrę Złocką–Siudy. Ekspertka odpowiadała na liczne pytania uczestników szkolenia. Poruszono między innymi  problem wpływu rosnącej inflacji na środki zdeponowane przez pracowników na kontach PPK. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty międzypokoleniowe pt. Młodzi w związkach zawodowych. Poprowadziła je wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Mówiono o zaangażowaniu młodych ludzi w działalność związków zawodowych. W opinii uczestników debaty jest ono niższe od oczekiwań. Podjęto także próbę diagnozy takiego stanu rzeczy. Debatowano jak wzmocnić związki zawodowe i zwiększyć reprezentację młodych. OPZZ wiele robi na tym polu: organizuje różne inicjatywy dla młodych, wspiera ich, proponuje szkolenia. Konfederacja reprezentuje 7 branż, każda młoda osoba może znaleźć odpowiedni związek dla siebie.

Czytaj więcej

01 czerwca 2022

Związkowcy z ZUS apelują do premiera o podwyżki

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (organizacja członkowska OPZZ) zwrócił się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań, które poprawią warunki pracy i płacy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To już kolejny apel w tej samej sprawie. Załoga oczekuje podwyżek – godnej pracy i płacy. Biuro Prasowe OPZZ Związkowcy zwracają uwagę, że wieloletnia polityka kadrowo-płacowa w ZUS (podwyższanie płacy minimalnej bez proporcjonalnego zwiększania środków na fundusz wynagrodzeń) prowadzi do spłaszczenia wynagrodzeń pomiędzy pracownikami zatrudnianymi obecnie a tymi, którzy mają długi staż pracy. Związkowcy nie zgadzają się także na podawanie wysokości przeciętnej płacy, bo to zniekształca obraz rzeczywistych zarobków w tej instytucji. Ni bez wpływu na emocje pracowników ZUS jest poziom inflacji w naszym kraju. Brak podwyżek i galopujący wzrost cen rodzą rozgoryczenie, frustracje i determinację. Dodatkowo niski poziom wynagrodzeń powoduje, że brakuje chętnych do pracy w ZUS.  Pismo związkowców

Czytaj więcej

01 czerwca 2022

Tomasz Dybek nowym prezesem KIF

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii (organizacja członkowska OPZZ, Branża OPZZ Usługi Publiczne) dr Tomasz Dybek został wybrany na nowego prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Gratulujemy! Biuro Prasowe OPZZ Wybory prezesa KIF odbyły się podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Tomasz Dybek wygrał z dotychczasowym prezesem Rady – Maciejem Krawczykiem. Tomasz Dybek jest adiunktem w Katedrze Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Jako przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii był organizatorem protestów fizjoterapeutów, które doprowadziły do podwyżek dla tej grupy zawodowej.

Czytaj więcej

01 czerwca 2022

Zmarł Andrzej Kozoris

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz kolega Andrzej Kozoris. Pogrzeb byłego przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Łódzkiego odbędzie się 6 czerwca br. o godz. 13.30 na cmentarzu przy ul. Rzgowskiej w Łodzi.  Koleżanki i koledzy z OPZZ

Czytaj więcej

01 czerwca 2022

Audycja P.T. My, Wy, Oni z udziałem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady OPZZ na temat - Praca zdalna i podwyżka minimalnego wynagrodzenia. Posłuchaj audycji My, Wy, Oni

Poniżej załączam link do audycji. Mieści się on na stronie Polskie Radio Olsztyn w zakładce "Audycje" w części "My, Wy, Oni" pod tytułem - Praca zdalna i podwyżka minimalnego wynagrodzenia. Słuchaj audycji My, Wy, Oni KLIKNIJ by przejść do audycji My, Wy, Oni w Radio Olsztyn Po uruchomieniu strony docelowej należy wcisnąć symbol "play" Posłuchaj audycji My, Wy, Oni

Czytaj więcej