OPZZ pyta, czy ten krok rządu pomoże rodzinom, które stoją przed dylematem: kupić żywność czy opał? Media informują, że do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do węgla. 

Biuro Prasowe OPZZ

W ostatni piątek (17 czerwca br.) do Sejmu  trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do węgla. Przewiduje on rekompensaty dla sprzedawców za sprzedaż po cenie nie wyższej niż 966,60 zł za tonę brutto paliw stałych takich jak węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Do rekompensaty uprawnia sprzedaż węgla do tych gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym. Do tego źródła te muszą być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że w 2021 r. liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny wynosiła 4,3 mln.

OPZZ już od dłuższego czasu domaga się, by rząd w końcu zadbał o pracowników i zaczął skutecznie walczyć z inflacją. Prowadzi również akcję STOP DROŻYŹNIE! i zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie (TUTAJ PODPISZESZ PETYCJĘ).

Żądamy:

- podniesienia płacy minimalnej po raz drugi w 2022 r., od lipca br.;

- drugiej w bieżącym roku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

- nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim dodatkowych środków na wzrost płac w sferze budżetowej;

- likwidacji stawki WIBOR;

- podjęcia innych działań ograniczających inflację.