7 października obchodzimy Światowy Dzień Godnej Pracy. OPZZ od lat dokłada wszelkich starań, aby wdrażać podstawowe zasady godnej pracy we wszystkich sektorach zatrudnienia w całej Polsce. Z tej okazji w piątkowe popołudnie na ulicach Warszawy odbył się happening, w którym tradycyjnie uczestniczyli związkowcy.

Biuro prasowe OPZZ

Idea godnej pracy opiera się na czterech filarach: pełnego i produktywnego zatrudnienia, przestrzegania praw pracowniczych, ochronie socjalnej oraz na dialogu społecznym pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Wdrażanie tych zasad w życie może przyspieszyć stworzenie nowej globalnej gospodarki, stawiającej ludzką pracę na pierwszym miejscu.

Tematem przewodnim  tegorocznych obchodów Światowego Dnia Godnej Pracy jest dążenie do sprawiedliwości płacowej. Związkowcy z całej Europy alarmują, że nierówności płacowe w ostatnich latach nabrały na sile. Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 oraz inwazją Rosji na Ukrainę spowodował gwałtowny wzrost inflacji, którą dodatkowo napędzają działaniami korporacji i przedsiębiorstw nastawionych wyłącznie na zysk. To wszystko znacznie pogorszyło sytuację pracowników na rynku pracy.

OPZZ, jak c roku, włącza się do działań na rzecz godnej pracy. 7 października w centrali OPZZ odbyło się szkolenie "Co możemy w zakładzie pracy - szkolenie z prawa pracy", w którym uczestniczyli młodzi związkowcy z całego kraju. Przeprowadził je Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Tuż po szkoleniu,  związkowcy wyszli też na ulice Warszawy, aby zwrócić uwagę na problem nierówności płac i rosnące koszty życia. Światowy Dzień Godnej Pracy to idealna okazja, aby głośno sprzeciwić się temu narastającemu problemowi i zaapelować do rządzących o szybkie podjęcie konkretnych działań. 

Związkowcy z całej Europy zwracają uwagę, że rządy i Unia Europejska nie mogą przeczekać kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia. Jego ofiarami są niestety zwykli obywatele - pracownicy i ich najbliżsi. Cena braku działania lub przyjęcia niewłaściwej reakcji, takiej jak podwyższenie stóp procentowych, zamrożenie płac lub powrót do nieudanego programu oszczędnościowego, będzie miała długofalowe i katastrofalne skutki.