Punktualnie o godz. 11.00 w siedzibie Centrali w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady OPZZ. W jego trakcie podjęto m.in. stanowisko Rady OPZZ w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym  oraz uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2022. Przyjęto także informację przewodniczącego OPZZ o kompetencjach kierownictwa.

Biuro prasowe OPZZ

Obrady otworzył przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Na samym początku Mateusz Nabiałczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ poinformował, że pozytywnie zaopiniowano  sprawozdanie z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2022.

Stanowisko Rady OPZZ ws. rozporządzenia metanowego

Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko Rady OPZZ w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. OPZZ negatywnie ocenia projekt rozporządzenia metanowego, które poważnie zagraża polskiemu górnictwu i bezpieczeństwu energetycznemu Polski. 

Treść Stanowiska Rady OPZZ ws. rozporządzenia metanowego TUTAJ

Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ poinformowała, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych cały czas interweniuje i podejmuje działania, aby zapobiec wprowadzeniu rozporządzenia metanowego w życie. OPZZ zaapelowało już w tej sprawie do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także interweniowało u polskich europarlamentarzystów oraz szefów klubów w Sejmie

Więcej o rozporządzeniu metanowym i jego fatalnych skutkach dla polskiego przemysłu pisaliśmy TUTAJ.

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy ws. renty wdowiej

Na środowym posiedzeniu Rady OPZZ mówiono także bieżące sprawy. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ poinformował o zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. renty wdowiej i zaapelował o zaangażowanie w zbiórkę. Więcej o projekcie ustawy TUTAJ.

Przedstawiono również plany obchodów tegorocznego Święta Pracy oraz statystyki uzwiązkowienia w OPZZ za II półrocze 2022 roku.

Spory zbiorowe po nowemu

Podczas posiedzenia Rady OPZZ dyskutowano na temat rządowego projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy. Głos w tej sprawie zabrał Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ. Poinformował, że cały czas trwają dyskusje, a propozycja rządu wciąż nie spełnia oczekiwań związków zawodowych i nie można jej zaakceptować.

Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ zaznaczył, że jesteśmy w trakcie rewolucyjnych zmian w prawie pracy, a jednym z elementów tych zmian jest także projekt ustawy o sporach zbiorowych. Poinformował też, że otrzymał już osiem opinii od organizacji związkowych dotyczących projektu ustawy, a większość z nich ocenia go negatywnie i wskazuje, że należy odrzucić go w całości. Paweł Śmigielski zasygnalizował, że związki zawodowe reprezentują prawa i interesy pracownicze, dlatego nie ma zgody na wprowadzenie ustawy o sporach zbiorowych w takim kształcie.

Zmiany prawne ws. sytuacji kobiet i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców

Omawiano też zmiany prawne wzmacniające sytuację kobiet w środowisku pracy i życiu społecznym. Z kolei Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Gospodarczego OPZZ przedstawił analizę sytuacji gospodarczej w kraju i omówił wskaźnik wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2023 roku. Zaznaczył też, że recesja nam nie grozi, ale musimy liczyć się ze spowolnieniem gospodarczym. Przyjęto rekomendację OPZZ w tej sprawie.