Sprawiedliwa transformacja, kryzys energetyczny oraz brak gwarancji zabezpieczenia i uruchomienia eksploatacji złóż węgla brunatnego to tylko niektóre z postulatów, które związkowcy przedstawili dzisiaj Minister Klimatu i Środowiska – Annie Moskwie podczas protestu pod siedzibą resortu. W pikiecie udział wzięły związki zawodowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych oraz Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz.

Biuro Prasowe OPZZ

Treść pisma skierowanego do Minister prezentujemy poniżej:

[FOT: Facebook, Adam Olejnik]