Wielokrotnie pisaliśmy już o rozporządzeniu metanowym i jego możliwych negatywnych skutkach dla polskiego społeczeństwa. Podjęliśmy interwencje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także wśród polskich europarlamentarzystów i szefów klubów w Sejmie. To jednak nie wszystko. W ubiegłym tygodniu przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wystosował pisma do federacji IndustriALL Europe oraz do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).

Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej

Pisma skierowane do organizacji związkowych na szczeblu europejskim miały na celu zwrócenie uwagi na poważne problemy społeczno-gospodarcze, które mogą dotknąć polskie społeczeństwo po wprowadzeniu rozporządzenia w obecnie procedowanej formie. Dokument może zniweczyć plany sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski i narazić na niepotrzebne problemy setek tysięcy pracowników w Polsce. Szef OPZZ zaapelował do szefów ETUC i IndustriAll o podjęcie działań zapobiegających tym negatywnym scenariuszom.

Na nasz apel odpowiedziała Judith Kirton-Darling - wiceprzewodnicząca IndustriALL Europe, która wyraziła pełne poparcie dla działań OPZZ w tej sprawie. W ostatnich dniach członkowie IndustriALL uczestniczyli już w spotkaniu z reprezentantami polskiego rządu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Działań na rzecz Klimatu Komisji Europejskiej, na którym temat był omawiany. Podnoszono go także na spotkaniu związkowców z europosłami komisji ITRE (Przemysłu, Transportu i Energii) i ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) oraz na komisji ds. zrównoważonego rozwoju w EKZZ.

Ponadto pismo przesłane przez OPZZ posłużyło jako szkic apelu skierowanego przez IndustriALL do europosłów komisji ENVI przy PE.

Więcej informacji o interwencjach OPZZ: