W poniedziałek 24 kwietnia w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie podpisano porozumienia pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy (PIP) a reprezentatywnymi centralami związkowymi: Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność". Porozumienie podpisał Piotr Ostrowski, szef OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

Porozumienia zawarte pomiędzy centralami związków reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego a Państwową Inspekcją Pracy dotyczą przede wszystkim współdziałania w zakresie ochrony pracy. Podpisali je Katarzyna Łażewska-Hrycko - Główny Inspektor Pracy, Piotr Ostrowski - szef OPZZ, Dorota Gardias - przewodnicząca FZZ i Bogdan Kubiak - zastępca przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność".

Co znalazło się w Porozumieniu PIP z centralami związkowymi?

W porozumieniu znalazły się podstawowe kwestie związane z zasadami współpracy z centralami związkowymi i ma ono charakter ramowy. Do najważniejszych kwestii, które zawiera, należą przede wszystkim: promowanie prawa pracy, bezpieczne i higieniczne zasady wykonywania pracy czy legalność zatrudnienia. Podczas poniedziałkowego aktu podpisania Porozumienia podkreśliła to Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Szef OPZZ Piotr Ostrowski zaznaczył, że to porozumienie negocjowano długo. Dużo czasu zajęły również prace nad tym, aby ostateczna treść była odpowiednia dla trzech central związkowych i Państwowej Inspekcji Pracy. Powiedział też: Udało się. Potrafiliśmy znaleźć kompromis i porozumieć się w zakresie tej umowy. Trudno sobie wyobrazić rynek pracy w Polsce bez dobrej współpracy związków zawodowych z Państwową Inspekcją Pracy.

Piotr Ostrowski przypomniał też, że Porozumienie to nie tylko papier, ale konkretne działania, które wspólnie będą realizować centrale związkowe i PIP. Ta aktywność będzie dotyczyć m.in. kontroli, szkoleń i propagowania działalności PIP, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, legalności zatrudnienia  i świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę. 

Treść Porozumienia OPZZ z Państwową Inspekcja Pracy TUTAJ

zdjęcie główne: pip.gov.pl