27 lipca 2023 roku  w Sejmie odbyło się spotkanie: „Wyzwania systemu emerytalnego XXI wieku”, zorganizowane przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Wzięli w nim udział: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin oraz specjalistka ds. polityki społecznej OPZZ Katarzyna Duda.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dr Tomasza Lasockiego z Katedry Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego. Zwrócił on uwagę na problemy dotyczące polskiego systemu emerytalnego, takie jak niska dzietność i malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, a także rosnąca liczba emerytur w wysokości emerytury minimalnej. Jego zdaniem należy zastanowić się nad takim kierunkiem reformy systemu, który wzmocni korzystną dla gospodarki ubezpieczeniową formułę zdefiniowanej składki. O szczegółach proponowanych rozwiązań można przeczytać TUTAJ.

Dr hab. Sebastian Gajewski wspólnie z dr Bartoszem Machalicą z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego zaprezentowali wnioski z raportu "Co to jest sprawiedliwa emerytura?". W opracowaniu wyróżniono dwie zasadnicze części. Pierwsza, zatytułowana „Emeryci, emerytura i godne życie na starość. Jak widzą je Polacy?”, przedstawia wyniki badań jakościowych, które stanowią niezbędny kontekst szczegółowych rozważań prowadzonych w raporcie. Przedstawiono w niej wyniki badań jakościowych dotyczących społecznej wizji emeryta i emerytury oraz poglądów społeczeństwa na odpowiedzialność za godne życie na starość. Druga część raportu to „System emerytalny. Czego oczekują Polacy?”, która przedstawia przebadane elementy systemu emerytalnego i postulaty jego zmian. Raport jest dostępny TUTAJ.

Podczas spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin podkreślał, że priorytetem OPZZ jest obecnie wprowadzenie emerytur stażowych, które zagwarantują osobom o długim stażu ubezpieczeniowym możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę (35 lat stażu ubezpieczeniowego w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn). Zaapelował przy tym do posłów Lewicy o większą aktywność w wywieraniu presji na rządzących na wprowadzenie tego rozwiązania. Pozytywnie ocenił wyjście naprzeciw oczekiwaniom OPZZ oraz zamiar realizacji przez rząd postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę dokonania przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Uczestnicy zgodzili się, że świadczenia takie jak tzw. trzynasta czy czternasta emerytura są sprzeczne z formułą zdefiniowanej składki i jedynie tymczasowo poprawiają sytuację materialną seniorów. Lepszym korzystniejszym w perspektywie długoterminowej rozwiązaniem byłaby przede wszystkim wyższa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.

(KD)