12 września w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ, które otworzył przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. 

Podczas spotkania omawiano sprawozdanie ze szkolenia "ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy , ze szczególnym uwzględnieniem aspekt organizowania i budowania solidarności międzyzwiązkowej.
Podczas spotkania radczyni prawna OPZZ Magdalena Kossakowska przedstawiała (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących wzmocnienia przedstawicieli związków zawodowych oraz propozycji utworzenia Stałego Komitetu Monitorującego) propozycję Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (dyrektywa 2009/38/WE)  oraz ewentualną odpowiedź Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) na drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi na mocy art. 154 TFUE w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (2009/38/WE). 

W tym świetle wywiązała się dyskusja dotycząca miedzy innymi kosztów, łączenia spółek, klauzuli poufności, wewnętrznych porozumień ERZ-towych, kwestia rozwiązań po-brixotowych oraz wiele innych.
Honorowym gościem był Romuald Jagodziński praktyk, ekspert i badacz, który przez wiele lat pracował nad sprawami związanymi z ERZ w Europejskim Instytucie Związków zawodowych w Brukseli. Przedstawił struktury międzynarodowe w ramach których działają ERZ, oraz związkowe struktury międzynarodowe wspomagające pracę ERZ.